วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ PIPO เข้มออกตรวจเรือผิด ก.ม.ตามคำสั่ง คสช.ย่านบางแสน

ศูนย์ PIPO ร่วมกับกรมประมง ออกตรวจเรือประมงที่ผิดกฎหมาย จำนวน 4 ลำ กลางทะเลหาดบางแสน โดยพบว่าผิดตาม พ.ร.บ.ประมง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ไม่ดำเนินการแจ้งเข้า-ออก จึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป...

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จ.ชลบุรี น.อ.อนุชา บุตรสิงขรณ์ หัวหน้าศูนย์ฯ PIPO พร้อมชุดตรวจกรมประมง โดยนำเรือตรวจประมงทะเล 213 เข้าควบคุมเรือประมงกระทำผิดกฎหมายจำนวน 4 ลำ ชื่อ 1. เรือมนต์พระสังข์ ทะเบียน 282031704 2. เรือ ศ. โชควัฒนา ทะเบียน 310905182 3. เรือ ป.โชคศิริชัย ทะเบียน 317400094 4. เรือ ส. โชคชัชวรรณ 91 ทะเบียน 287710254 ซึ่งเป็นเรือประเภทอวนลากทำการประมงบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยประสานการปฏิบัติในการดำเนินคดีตามกฎหมายร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 หรือ ศรชล. เขต 1 และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จ.ชลบุรี โดยพบว่าเรือเหล่านี้มีฐานความผิดที่ตรวจพบ คือ 1. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 10/58 ไม่ดำเนินการแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ศปมผ.

2. ผิดตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 32(2) เทียบเคียง (1)(4) ประกอบมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 มีบทกำหนดโทษ มาตรา 82 98 ตาม พ.ร.บ.การประมง และร่วมกันใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่าง หรืออวนลากแขก ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี ฉบับวันที่ 23 มี.ค.2542 โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเรือมนต์พระสังข์ เรือ ศ.โชควัฒนา เรือ ป.โชคศิริชัย มีความผิดตามข้อ 2 ส่วน เรือ ส.โชคชัชวรรณ 91 มีความผิดทั้งข้อ 1 และ 2 ทั้งนี้ ได้ส่งตัวผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ดำเนินคดีต่อไป.

ศูนย์ PIPO ร่วมกับกรมประมง ออกตรวจเรือประมงที่ผิดกฎหมาย จำนวน 4 ลำ กลางทะเลหาดบางแสน โดยพบว่าผิดตาม พ.ร.บ.ประมง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ไม่ดำเนินการแจ้งเข้า-ออก จึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป... 27 ก.ค. 2558 19:07 27 ก.ค. 2558 20:15 ไทยรัฐ