วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลโพล ชี้หยุดเข้าพรรษา คนส่วนใหญ่ผวา ศก.แย่ เลือกอยู่บ้าน ไม่ไปไหน

'เอยูโพลล์' เผยช่วงหยุดเข้าพรรษา คนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่บ้าน ไม่ไปไหน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ไม่กล้าที่จะจับจ่าย ใช้สอย แนะรัฐเร่งแก้สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพ...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพลล์) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลเข้าพรรษาปี 2558" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,986 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.6 รับทราบการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาทางสื่อโทรทัศน์ โดยกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 76.4 ทำ ยังคงเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เวียนเทียน และสิ่งที่ตั้งใจจะลด ละ เลิกในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประชาชนเกินครึ่ง หรือร้อยละ 60.3 ระบุว่าในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ไม่ได้ตั้งใจลด ละ เลิก สิ่งใด คือปฏิบัติตัวเหมือนทุกๆ วัน

ทั้งนี้ ประชาชนเกือบร้อยละ 80 ระบุว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่หยุดยาว จะอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน ที่เหลือมีเพียงร้อยละ 20.4 ระบุว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือเดินทางไปต่างประเทศ และส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว รถเพื่อน ญาติพี่น้อง ในการเดินทาง

ส่วนจำนวนเงินที่เตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 82 ไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้สำหรับช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่เตรียมค่าใช้จ่ายไว้เฉลี่ยประมาณ 11,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าแพ็กเกจทัวร์ประมาณ 1,895 บาท ค่าที่พักประมาณ 1,695 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 1,593 บาท ค่าอาหาร 1,361 บาท ให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้อง 1,276 บาท และทำบุญประมาณ 779 บาท เป็นต้น

เมื่อสอบถามถึงสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และอีก 6 เดือนข้างหน้า พบว่า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.3 และร้อยละ 59.7 ระบุว่าเศรษฐกิจของครอบครัวยังคงเหมือนเดิม และคาดว่าน่าจะเหมือนเดิม ตามลำดับ ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีการจับจ่ายใช้สอยเท่าเดิมหรือร้อยละ 61.7 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้เดินทางไปไหน มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด และ 1 ใน 5 มีการใช้จ่ายลดลงหรือร้อยละ 19.8 สืบเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี มีรายได้น้อยลงประกอบกับราคาสินค้าแพงขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลรณรงค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ได้แก่ การงดเหล้าเข้าพรรษา งดดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามร้านค้าขายเหล้า คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือร้อยละ 31.4 อยากให้จัดกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม และร้อยละ 11 ต้องการให้รณรงค์เมาไม่ขับ ตามลำดับ

ประเด็นสุดท้าย สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดย 3 อันดับแรก ที่ต้องการให้เร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 52.6) รองลงมาคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 12.4) และเพิ่มค่าแรง และส่งเสริมด้านการสร้างงาน (ร้อยละ 11.9) ตามลำดับ

'เอยูโพลล์' เผยช่วงหยุดเข้าพรรษา คนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่บ้าน ไม่ไปไหน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ไม่กล้าที่จะจับจ่าย ใช้สอย แนะรัฐเร่งแก้สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพ... 27 ก.ค. 2558 15:15 27 ก.ค. 2558 16:57 ไทยรัฐ