วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.บาดาลแนะขุดบ่อวง 1บ่อได้น้ำ 150 ไร่

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจไม่ทันกาล นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนะเกษตรกรที่ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเองว่า จุดที่เหมาะสมในการขุดบ่อบาดาล ขุดไปไม่เสียเที่ยวเปล่า ควรขุดในพื้นที่ริมชายฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนองต่างๆ โดยขุดเป็นบ่อดักน้ำ หรือบ่อวงบาดาล เพราะเป็นจุดที่มีน้ำบาดาลแน่นอน ปริมาณน้ำมีมาก 1 บ่อวงบาดาลสามารถส่งน้ำไปเลี้ยงพื้นที่เกษตรได้ถึง 150 ไร่ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับนาข้าวเพราะสิ้นเปลืองน้ำเกินไป และยังมีต้นทุนถูกกว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบอื่น

“สำหรับวิธีการขุด ควรจะลึกลงไปไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ระยะห่างของแต่ละบ่อ ไม่น้อยกว่า 200 เมตร ระหว่างขุดควรป้องกันความปลอดภัย มีคนอยู่ปากบ่อคอยเฝ้ามองตลอดเวลา และผลัดกันลงไปคราวละ 20—30 นาที เพื่อขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ปากบ่อ ผู้ที่อยู่ก้นบ่อจะต้องใช้เชือกผูกตัวเอง เผื่อกรณีฉุกเฉินคนที่อยู่ปากบ่อจะได้รีบสาวเชือกดึงตัวขึ้นมาได้ทัน และควรมีการติดพัดลมระบายอากาศที่ก้นบ่อให้ด้วย เพื่อจะได้มีอากาศในการหายใจ”

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวอีกว่า หลังจากขุดเสร็จ คอยสังเกตระดับน้ำภายในบ่อ เวลาที่สูบน้ำขึ้นมา ปริมาณน้ำแห้งลงไปเร็วแค่ไหน ถ้าน้ำแห้งเร็ว แสดงว่าบ่อตื้นไปต้องขุดเพิ่ม และบริเวณควรทำคันดินไว้เป็นทางดักน้ำ เมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำล้นจากแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งน้ำฝนที่ตกลงมา จะถูกบังคับให้ไหลลงเก็บในบ่อ แต่ปากบ่อจะต้องนำสแลนสีดำหรือสีเขียว มาปิดปากบ่อไว้ชั้นแรกป้องกันเศษดิน ใบไม้ ไหลลงไป แล้วคลุมทับด้วยตะแกรงเหล็กอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันคนหรือสัตว์ผลัดตกลงไป

“บ่อบาดาลแบบนี้มีทำกันมาตั้งนาน แล้ว แต่ระยะหลังคนไทยไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการทำตะแกรงปิดฝาบ่อไว้แข็งแรง ทำให้สัตว์เลี้ยงรวมทั้งคนผลัดตกไปในบ่อ เลยมีการนำฝาซีเมนต์มาปิดทับไป ทำให้การใช้ประโยชน์จากบ่อวงบาดาลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เวลาหน้าน้ำไม่มีช่องทางให้น้ำไหลลงไปเติมน้ำให้เต็มบ่อเพื่อหมุนเวียนใช้ในฤดูแล้งได้ จึงทำให้บ่อแบบนี้ถูกลืมกันไป แต่ถ้าเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ทำฝาบ่อเป็นตะแกรงเปิดปากบ่อ เพื่อน้ำฝน น้ำท่วมสามารถไหลลงไปในบ่อได้ จะช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ทุกปี” นางอรัญญา กล่าว.

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจไม่ทันกาล แนะเกษตรกรที่ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเองว่า จุดที่เหมาะสมในการขุดบ่อบาดาล ขุดไปไม่เสียเที่ยวเปล่า ควรขุดในพื้นที่ริมชายฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนองต่างๆ 27 ก.ค. 2558 14:07 27 ก.ค. 2558 14:09 ไทยรัฐ