วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความสามารถที่เหมาะสม

ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี เริ่มต้นจากกระแสข่าวลือที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และตามด้วยเสียงปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังลือกันต่อมาอย่างไม่ขาดระยะ พร้อมกับเสียงเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อและผลการสำรวจความเห็นประชาชน จนทำท่าจะกลายเป็นความจริง แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็แสดงท่าทียอมรับว่าอาจเป็นไปได้ แต่ต้องติดตามดูกันต่อไป

มูลเหตุสำคัญของการเรียกร้อง ให้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี คือเสียงวิจารณ์ “ทีมเศรษฐกิจ” ของรัฐบาล ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ถึงแม้จะมีคำชี้แจงว่ามีหลายปัจจัยที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้การส่งออกของไทยติดลบ กระทบถึงการลงทุน และการ ใช้จ่ายภาคประชาชน

แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาล ไม่ได้มีแต่เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ แต่ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับโลกตะวันตก เช่น ความผิดพลาดในการส่งผู้อพยพอุยกูร์ 109 คน กลับประเทศจีน ทำให้องค์กรของสหประชาชาติสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป หรืออียู รุมโจมตีไทย หรือแม้แต่ปัญหา ไฟใต้ ก็ยังลุกโชนอยู่

เมื่อพูดถึง “ทีมเศรษฐกิจ” มักจะพุ่งเป้าไปที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล “รองนายก- รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ” กับรัฐมนตรีคลังและอีกไม่กี่คน ทั้งๆที่มีกระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์, คมนาคม, แรงงาน ฯลฯ ซึ่งรัฐมนตรีเป็นนายทหาร และไม่ทราบว่ากระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด อยู่ภายใต้รองนายกฯคนเดียวหรือไม่?

หากจะปรับคณะรัฐมนตรี ก็ควรจะปรับทุกตำแหน่งที่มีปัญหาประสิทธิภาพ และปัญหาความสามารถไม่ตรงกับตำแหน่ง เพื่อความเป็นธรรมโดยเสมอหน้า ไม่ถูกกล่าวหาว่าเลือกที่รักมักที่ชัง ต้องยอมรับว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ มีปัญหามาตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากมีความเป็น “เพื่อนพ้องน้องพี่”สูง จึงอาจมีปัญหาในการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับความสามารถ

นายกรัฐมนตรีเคยปรารภหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งไม่นาน ในทำนองว่าไม่นึกว่า การบริหารบ้านเมืองจะมีปัญหามากมายอย่างนี้ เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เพราะปัญหาของประเทศในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายพิเศษหรืออำนาจพิเศษเหมือนกับในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่เคยใช้ได้ผล

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติ อาจปรับเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิ- ภาพหรือเพื่อความเหมาะสม นายกรัฐมนตรีรัฐบาล คสช.น่าจะทำได้ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง เพราะไม่ต้องคำนึงถึงโควตาของพรรค หรือนายทุน เพียงแต่อาจต้องลดความเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ลงบ้าง และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามความรู้ความสามารถ ที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่.

27 ก.ค. 2558 09:00 27 ก.ค. 2558 09:00 ไทยรัฐ