วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงเกณฑ์ PA ไม่กระทบสิทธิผู้ยื่นเดิม

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือเกณฑ์ PA ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ ก.ค.ศ.ประกาศใช้ ว่าจะส่งผลต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอตามหลักเกณฑ์เก่า เป็นเหตุให้ผลงานที่ค้างอยู่จะไม่ถูกนำมาพิจารณา สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอชี้แจงว่า แม้จะมีการประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ แต่ก็ไม่ได้ยกเลิกเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ที่ยื่นขอประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมทั้ง ว17/2552 หรือ ว13/2556 ก็จะได้รับการประเมินจนแล้วเสร็จ รวมถึงผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย ก.ค.ศ.เปิดให้ยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ถนัด ไม่ได้บังคับให้ต้องยื่นตามเกณฑ์ใหม่เท่านั้น และผู้ที่ยื่นไปแล้วต้องการจะยื่นขอตามเกณฑ์ใหม่ก็สามารถทำได้ โดยไปยกเลิกคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้มีการประเมินซ้ำซ้อนสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลา.

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือเกณฑ์ PA 27 ก.ค. 2558 01:18 27 ก.ค. 2558 01:21 ไทยรัฐ