วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิด ก.ม.สงฆ์แจงยิบข้อต่าง “พระบัญชา-พระลิขิต”

เปิด ก.ม.สงฆ์แจงยิบข้อต่าง “พระบัญชา-พระลิขิต”

  • Share:

นายพิศาล แช่มโสภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะอดีต ผอ.ส่วนงานมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า พระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชเป็นกฎหมาย ที่มหาเถรสมาคม (มส.) และคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตามนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดผลกระทบต่อสถาบันพระพุทธศาสนาได้ จึงชี้แจงดังนี้ พระบัญชา คือ คำสั่งสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่คณะสงฆ์ไทยต้องปฏิบัติตาม เช่น พระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะใหญ่ กรรมการ มส. เป็นต้น โดยมีเกณฑ์กำหนดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ว่า ทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม

นายพิศาลกล่าวต่อไปว่า ส่วนพระลิขิต คือ ข้อเขียนตามพระประสงค์ จัดเป็นคำสอนไม่ใช่คำสั่ง จึงไม่เป็นกฎหมาย ไม่มีผลต่อการปฏิบัติ เช่น พระวรธรรมคติ พระโอวาท เป็นต้น ดังนั้นการกล่าวอ้างว่า มส.ขัดพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นการไม่ทำตามกฎหมายนั้นจึงไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ จากการที่ตนเคยทำงานสนองงาน มส.มามากกว่า 13 ปี ไม่เคยมีพระบัญชาใดขัดแย้งกับเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อดังกล่าว คนที่อ้างเพื่อจะให้ดำเนินการตามพระลิขิตนั้น แทนที่จะเป็นการเทิดทูนสมเด็จพระสังฆราช กลับเป็นการอ้างที่ทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเกียรติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้