วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.เร่งปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่

เทอม 2 ให้ ร.ร.บริหารตารางเรียน ขอเวลา 2 ปีปั้นหลักสูตรระยะยาว

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับมติเห็นชอบให้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครั้งใหญ่ของประเทศ จากที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยการปรับหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การปรับหลักสูตรระยะสั้น จะปรับหลักสูตรในลักษณะยืดหยุ่น ให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการตารางเรียนได้เอง โดยจะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่ง สพฐ.จะมีตัวอย่างแนวทางการจัดตารางเรียนในลักษณะยืดหยุ่นให้ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากโรงเรียนใดมีความพร้อมจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวสามารถขอรับแนวทางได้ที่เขตพื้นที่ฯ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางที่ 2 จะเป็นการปรับหลักสูตรในระยะยาว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตร มี รมว.ศธ.เป็นประธาน และมีผู้เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานที่ต้องนำหลักสูตรไปใช้ นักวิชาการที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สพฐ.ตั้งคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรขึ้น โดยดึงนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการ เนื่องจากการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เพียงแต่ปรับให้แตกต่างจากเดิมเท่านั้น เมื่อปรับแล้วต้องมีการผลิตสื่อการเรียนรู้และแบบเรียนรองรับ รวมทั้งการประเมินผลด้วย ซึ่งตัวหลักสูตรคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปี ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวหลักสูตรเดิม สอบถามความเห็นจากประชาชน และศึกษาตัวอย่างหลักสูตรของประเทศต่างๆแล้ว ขณะนี้เป็นขั้นตอนการร่างคุณลักษณะของผู้เรียน และเป้าประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ การปรับหลักสูตร สพฐ.ต้องฟังความเห็นจากประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางความ ต้องการคนของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษาด้วย.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับมติเห็นชอบให้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครั้งใหญ่ของประเทศ 27 ก.ค. 2558 01:07 27 ก.ค. 2558 01:07 ไทยรัฐ