วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อสมท จัดระบบ Head End ใหม่ 29 ก.ค. ส่งผลภาพ 'ไทยรัฐทีวี' สะดุดเล็กน้อย

อสมท จัดระบบ Head End ใหม่ 29 ก.ค.นี้ ส่งผลภาพ 'ไทยรัฐทีวี' สะดุดเล็กน้อย และอาจทำให้เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล บางยี่ห้อ ไม่สามารถรับสัญญาณรายการได้ เร่งประชาสัมพันธ์ปรับจูน ช่องรายการใหม่ต่อไป ... 

ตามที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ได้ให้บริการโครงข่ายกับ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด เป็นเวลา 14 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2571 นั้น

บมจ. อสมท ได้จัดหาระบบ Head End ใหม่ เปลี่ยนทดแทนระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้ภาพสะดุดเล็กน้อย และอาจทำให้เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์บางยี่ห้อ ไม่สามารถรับสัญญาณรายการได้ ซึ่งทาง บมจ. อสมท จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการโทรทัศน์ทราบ และปรับจูนช่องรายการใหม่ต่อไป

อสมท จัดระบบ Head End ใหม่ 29 ก.ค.นี้ ส่งผลภาพ 'ไทยรัฐทีวี' สะดุดเล็กน้อย และอาจทำให้เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล บางยี่ห้อ ไม่สามารถรับสัญญาณรายการได้ เร่งประชาสัมพันธ์ปรับจูนช่องรายการใหม่ ต่อไป ... 26 ก.ค. 2558 18:26 26 ก.ค. 2558 19:10 ไทยรัฐ