วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิกฤติน้ำ 58! สถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาดีขึ้น เร่งช่วยพื้นที่ท้ายน้ำ

วิกฤติน้ำ 58! สถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาดีขึ้น เร่งช่วยพื้นที่ท้ายน้ำ

  • Share:

กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาดีขึ้น แต่ยังต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำ โดยที่จังหวัดสิงห์บุรี ข้าวกำลังตั้งท้อง ต้องได้รับน้ำใน 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเมล็ดลีบแบน และยืนต้นตาย ...

วันที่  26 ก.ค. 58 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา โดยพบว่า สถานการณ์น้ำในจังหวัดชัยนาทเริ่มดีขึ้น แต่พื้นที่ห่างไกลยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน 

สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ให้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการทำนา ส่วนพื้นที่ที่ยังประสบปัญหา จะเร่งหาวิธีนำน้ำเข้าพื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องเป็นการเร่งด่วน และจัดรอบเวรน้ำให้เหมาะสม

ส่วนระยะยาวเตรียมไว้ 5 มาตรการ คือ ส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย ขุดบ่อในไร่นาทำเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมระบบฟาร์มในชุมชน และ ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดูแลหนี้สินชาวนา

จากนั้น นายปีติพงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดูสถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร พร้อมรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่

ปรากฏว่า พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีแปลงนาข้าวที่กำลังตั้งท้อง และต้องการน้ำเร่งด่วน 26 จุดใน 6 อำเภอ รวมพื้นที่ประมาณ 1 แสน 6 หมื่น 3 พัน 4 ร้อย 30 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่วิกฤติหนัก 4 หมื่น 7 พัน 69 ไร่ หากยังไม่ส่งน้ำเข้าไปภายใน 7 วัน ข้าวที่ออกรวงจะมีเมล็ดลีบแบน และยืนต้นตาย เบื้องต้น กรมชลประทานผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางชลประทาน จะต้องเร่งส่งน้ำให้ถึงปลายคลอง ที่น้ำยังเข้าไม่ถึง ส่วนชาวนาที่ไม่ได้ทำนา หรือทำแล้วไม่ได้ผล จะได้มีโอกาสรับการจ้างงานปรับปรุงคูคลองให้สะอาด ทั้งนี้ ได้ทราบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ว่า เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตชลประทาน แต่ฝนไม่ตกเลย จึงยังไว้วางใจไม่ได้ หากเลยเดือนสิงหาคมไปแล้ว จะทำอย่างไร ซึ่งจะต้องกลับไปวางแผนอีกครั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้