วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนทางดนตรี เร่งพัฒนาสมอง

นักวิทยาศาสตร์ของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นของสหรัฐฯ ได้เจอว่า การฝึกฝนทางดนตรี ทำให้สมองแสดงการโต้ตอบต่อเสียง การได้ยินและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไวขึ้น การเรียนดนตรีช่วย ให้เกิดความชำนิชำนาญ อันจำเป็นแก่การร่ำเรียนทางวิชาการอย่างยิ่ง

ในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาที่เรียนดนตรี กับเรียนวิชาอื่นด้วยกัน นักวิจัยได้พบว่า นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดนตรี ได้ส่อให้เห็นถึงการสุกงอมของความไวของสมอง ต่อเสียงอย่างรวดเร็ว.

นักวิทยาศาสตร์ของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นของสหรัฐฯ ได้เจอว่า การฝึกฝนทางดนตรี ทำให้สมองแสดงการโต้ตอบต่อเสียง การได้ยินและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไวขึ้น การเรียนดนตรีช่วย 26 ก.ค. 2558 13:41 26 ก.ค. 2558 13:41 ไทยรัฐ


advertisement