วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้น้ำอย่างรู้ค่า เกษตรไทยจะทำได้แค่ไหน

“น้ำหัวใจสำคัญของการทำเกษตร ถ้าขาดน้ำ อย่าว่าแต่ทำเกษตร คน พืช สัตว์ อยู่กันไม่ได้ ตัวอย่างแค่ช่วงที่ผ่านมา พื้นที่หลายแห่งขาดแคลนน้ำ แม้ช่วงเวลาสั้นๆ ระส่ำระสายกันไปหมด ต้นข้าว ต้นไม้เริ่มยืนต้นตาย วัวควายผอมโกรก ซี่โครงบาน บ้านเรือนประชาชนต้องรอรถขนน้ำ นี่แล้งกันแค่เดือนกว่าๆ ถ้าแล้งระยะยาวจะเป็นยังไง ฝนฟ้าตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล น้ำบนดินแห้ง น้ำใต้ดินต้องเจาะลึกลงไปเรื่อยๆ”

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า แม้ที่ผ่านมาเราจะมีน้ำใช้อุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติเปลี่ยนไปจากสาเหตุอะไรก็ตาม ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สมดุลของสภาพบรรยากาศลดลง เกิดภาวะ โลกร้อน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล นับแต่นี้ ต่อไป ไม่แน่เราอาจเกิดศึกแย่งน้ำกัน

เพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตร ทำอาชีพปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ...ใช้น้ำมากจนเกินไป

ด้วยการรวบรวมข้อมูลทางสถิติพบว่า น้ำทุกๆ 100 ลิตร ที่กักเก็บไว้ในเขื่อน ในอ่างเก็บน้ำ...ถูกนำไปใช้เพื่อการเกษตรมากถึง 70 ลิตร
ส่วนที่เหลืออีก 30 ลิตร ถูกนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค กิจการอื่นๆเพียง 30 ลิตร เท่านั้นเอง

เห็นชัดเจนว่าน้ำถูกนำไปใช้การเกษตรมากที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อปลุกจิตสำนึกเกษตรกรในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานต่างๆ สรรหาเทคโนโลยี งานวิจัยพัฒนามาส่งเสริมให้การทำเกษตรแบบใช้น้ำอย่างประหยัด

โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง รณรงค์การปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง วิจัยพันธุ์ข้าวอายุสั้นปลูกไม่เกิน 90 วันอย่าง กข 61 ส่งเสริมชาวนา เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เหมาะสม ในช่วงฤดูแล้ง

เกษตรกรรายไหนเคยทำนา หากเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเปลี่ยนมาปลูกพืชอายุสั้น เพาะเห็ด เลี้ยงกบในกระชัง ให้สามารถขอกู้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำกับ ธ.ก.ส.

ส่วนปศุสัตว์ซึ่งมีการใช้น้ำเหมือนกัน รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า จากนี้ไปการทำฟาร์มปศุสัตว์ทั้งเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ควรหันมาทำระบบน้ำหมุนเวียนน้ำ และบำบัดคุณภาพน้ำด้วย โดยไม่มีการระบายน้ำเสียจากคอกเลี้ยงปศุสัตว์ออกไปสู่ธรรมชาติ

ได้แต่หวังว่า เป้าหมายของการจัดงาน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวง ประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” จะไปถึงฝั่งฝัน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สามารถค้นพบเทคโนโลยีทำการเกษตรแบบประหยัดน้ำ ที่สามารถเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรได้นำไปปฏิบัติได้จริง และอยู่รอดได้

มิใช่บรรลุเป้า แค่ได้เอาโปสเตอร์ มาติดอวดโชว์ จัดงานให้เสร็จ ได้ครบวัน เท่านั้นเอง.

เพ็ญพิชญา เตียว

น้ำหัวใจสำคัญของการทำเกษตร ถ้าขาดน้ำ อย่าว่าแต่ทำเกษตร คน พืช สัตว์ อยู่กันไม่ได้ ตัวอย่างแค่ช่วงที่ผ่านมา พื้นที่หลายแห่งขาดแคลนน้ำ แม้ช่วงเวลาสั้นๆ ระส่ำระสายกันไปหมด ต้นข้าว ต้นไม้เริ่มยืนต้นตาย 26 ก.ค. 2558 12:51 26 ก.ค. 2558 12:52 ไทยรัฐ