วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมช.-สขช.

โดย ซี.12

หน่วยงานพลเรือนในสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินั้นเป็นที่รู้จักรับรู้กันดี 2 หน่วยงานนั่นคือ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายราชการประจำของทั้ง 2 หน่วยงานนี้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวง ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือ ซี 11

ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. นั้นเรียกว่า เลขาธิการ แบบเดียวกับ เลขาธิการ ครม. ส่วนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือ สขช. นั้นเรียกว่า ผู้อำนวยการ แบบเดียวกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ในยุคก่อนๆที่มีการโอนตำรวจ-ทหารมาดำรงตำแหน่งใน 2 หน่วยงานนี้ก็ต้องแปลงกายเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเสียก่อน ถึงแม้จะมียศติดตัวก็เถอะ

ในปีนี้ผู้นำทั้งสองหน่วยต่างถึงเวลาเกษียณอายุราชการพร้อมกันคือทั้ง นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การเลือกเฟ้นหาคนขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนโดยที่ชอบที่ควรแล้วจะต้องพิจารณาจากคนภายในหน่วยงานที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานในหน้าที่ดังกล่าวมาตามลำดับ ว่ากันตรงๆก็คือบรรดา มือรอง ทั้งหลายในหน่วยงานนั้นเอง

การเอาบุคคลภายนอกเข้ามาสวมหัวที่ตรงนี้เป็นการทำลายวัฒนธรรมองค์กรอย่างร้ายแรงและมักจะมีเรื่องมีราวติดตามมาใหญ่โตเป็นประจำ

ตัวอย่างเรื่องราวที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือ นายกรัฐมนตรี ที่ใช้อำนาจย้ายเลขาธิการ สมช. ออกไปเพื่อทำตำแหน่งให้ว่างแล้ว

โอนตำรวจมาลงโดยมีจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นถูกตัดสินให้มีความผิดถึงขนาดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งมาแล้ว

ตอนนี้เมื่อมีตำแหน่งว่างในทั้งสองหน่วยงานก็ลองมาพิจารณากันเป็นแห่งๆไป แห่งแรกที่ สมช. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตัวเลขาธิการเกษียณไปพร้อมกับรองเลขาธิการอันดับหนึ่ง คือ นายพรชาต บุนนาค เหลือรองเลขาธิการอันดับสอง คือ พลโท พงศกร รอดชมภู กับรองเลขาธิการอันดับสาม อันได้แก่ นางกนกทิพย์ รัชตะนันทน์

รองพงศกร โดยยศก็รูู้้อยู่แล้วว่าโอนมาจากทหารโดยมาในยุคที่ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร เป็นเลขาธิการ ส่วน รองกนกทิพย์ นั้นรับราชการเติบโตมาในหน่วยงานนี้ตลอด

แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่มีคำสั่ง คสช.ให้ พลโท พงศกร รอดชมภู พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และให้ นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม เลื่อนจากผู้ช่วยเลขาธิการ เป็น รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อเป็นเช่นนี้เชื่อได้ว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติคงจะได้ เลขาธิการหญิง เป็นครั้งแรก

ส่วนที่สำนักข่าวกรองแห่งชาตินั้นคงไม่มีปัญหาในการเลื่อนรองผู้อำนวยการอันดับหนึ่งคือ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ขึ้นมาเป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่

เผลอๆวันพรุ่งนี้อาจจะมีการอนุมัติแต่งตั้งกันเรียบร้อยใน ครม. ด้วยซ้ำไป.

“ซี.12”

26 ก.ค. 2558 11:57 26 ก.ค. 2558 11:58 ไทยรัฐ


advertisement