วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพลเผย ปชช. หนุนรัฐบาลปรับ ครม. เร่ง แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

ดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ หนุน รัฐบาลปรับ ครม. 72.02 % ด้าน "คลัง-พาณิชย์-เกษตร" ติดอันดับกระทรวงที่ควรมีการปรับรัฐมนตรี หวังจะได้คนดี มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน เร่ง แก้ปัญหาเศรฐกิจและปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 58 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผย ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,383 คน ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 2 คาดว่าน่าจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ เนื่องจากรัฐบาลบริหารงานเกือบครบ 1 ปี ซึ่งการปรับ ครม. ครั้งนี้มีกระแสว่าจะเน้นไปที่ทีมเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของรัฐบาล โดยสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการปรับ ครม. ประยุทธ์ 2 อันดับ 1 บ้านเมืองจะได้เดินหน้า พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ 72.02% อันดับ 2 เป็นเรื่องปกติทางการเมือง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 68.60% อันดับ 3 เป็นการปรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ 65.29% อันดับ 4 คงต้องรอดูว่ากระทรวงใดที่ถูกปรับและกระทรวงใดที่ยังทำงานต่อไป 63.12% อันดับ 5 รัฐบาลสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 57.92% 

ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ 2 อันดับ 1 เห็นด้วย 68.11% เพราะบางกระทรวงมีผลงานไม่โดดเด่น ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ ช่วยลดความกดดันภายในรัฐบาล รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 24.51% เพราะไม่รู้ว่าปรับแล้วจะดีขึ้นหรือแย่ลง สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยังไม่รู้ว่ากระทรวงใด ที่ถูกปรับบ้าง ฯลฯ อันดับ 3 ไม่เห็นด้วย 7.38% เพราะการทำงานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง บางเรื่องแก้ไขยากเนื่องจากปัญหาสะสมมานาน ควรให้เวลามากกว่านี้ ฯลฯ 

“กระทรวง 3 อันดับแรก” ที่ประชาชนคิดว่าควรมีการปรับรัฐมนตรี อันดับ 1 กระทรวงการคลัง 86.77% เพราะสภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยังคงย่ำแย่ ในภาพรวมยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ ฯลฯ อันดับ 2 กระทรวงพาณิชย์ 77.22% เพราะสินค้ายังคงมีราคาแพง ประชาชนแบกภาระค่าใช้จ่ายสูง รัฐไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้ ฯลฯ อันดับ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 70.93% เพราะยังไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรได้โดยเฉพาะภัยแล้ง เป็นเพียงการแก้ในระยะสั้นเท่านั้น ฯลฯ 

สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ การปรับ ครม. ประยุทธ์ 2 คือ อันดับ 1 หวังว่าจะได้คนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ 78.31% อันดับ 2 เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น การค้าการลงทุนคึกคัก ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 71.58% อันดับ 3 หวังว่ารัฐมนตรีใหม่ที่กำลังจะเข้ามา จะช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 69.41% อันดับ 4 หวังว่าการเลือกเข้ามาครั้งนี้จะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเหมาะสม ทุกคนยอมรับ 66.16% อันดับ 5 เมื่อเข้ามาแล้ว คงจะทำงานร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงได้ 59.65%

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามา สวนดุสิตโพล อันดับ 1 ขอให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเร็ว 73.10% อันดับ 2 ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 70.50% อันดับ 3 แก้ปัญหาให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชน มีผลงานเป็นรูปธรรม ชัดเจน 68.33% อันดับ 4 มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ทำตามนโยบายที่รัฐบาลได้เคยประกาศไว้ 67.46% อันดับ 5 สร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของต่างประเทศ 61.39%

ดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ หนุน รัฐบาลปรับ ครม. 72.02 % ด้าน "คลัง-พาณิชย์-เกษตร" ติดอันดับกระทรวงที่ควรมีการปรับรัฐมนตรี หวังจะได้คนดี มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน เร่ง แก้ปัญหาเศรฐกิจและปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้น ... 26 ก.ค. 2558 10:04 26 ก.ค. 2558 10:35 ไทยรัฐ