วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รีบออมก่อนเป็นคนแก่จนๆ

รีบออมก่อนเป็นคนแก่จนๆ

  • Share:

อาจจะช้าไปมากแล้ว แต่คงจะไม่สายจนเกินไป เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (ก.อ.ช.) เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ และจะเปิดรับสมัครแรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิก ตั้งเป้าไว้ 350,000 คน ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคน เมื่อสิ้นปี 2561

กองทุนเงินออมแห่งชาติเป็นนโยบายที่ริเริ่มโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตั้งแต่ปี 2554 แต่ถูกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเก็บเข้าลิ้นชัก จนถึงรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารจึงรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ เปิดให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 15ถึง 60 ปี เป็นสมาชิก โดยส่งเงินสมทบกองทุนขั้นต่ำปีละ 50 บาท แต่ไม่เกินปีละ 13,200 บาท ส่วนรัฐบาลสมทบตามอายุสมาชิกจะได้รับบำนาญเมื่ออายุ 60 ปี

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเลือกตั้ง (บางคณะ) ไม่ยอมทำ อาจเพราะไม่ได้คะแนนเสียง เนื่องจากประชาชนต้องจ่ายเงิน ใช้วิธีการประชานิยมลดแลกแจกแถมดีกว่า แม้รัฐธรรมนูญ 2550 จะเขียนไว้ว่า “ให้จัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชรา แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง” แต่ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญก็ได้?

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 ในเรื่องนี้ ต้องถือว่าก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์ เพื่อเตรียมรับสังคมไทย ที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เริ่มต้นแต่ปี 2547 ที่อัตราการเกิดลดลงและผู้คนมีอายุขัยยืนยาวขึ้น ปัจจุบันไทยมีประชากรราว 64.8 ล้านคน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 11.9 ล้านคน เป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 9.9 ล้านคน แต่อีกสามปีจะมีผู้ชรามากกว่าเด็ก

แต่น่าเสียดายเวลาและโอกาสที่ผ่านๆมา ไทยไม่ได้เตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลเมื่อปี 2554 มีคนไทยที่อยู่ในวัยทำงาน 38.7 ล้านคน เป็นแรงงานที่มีหลักประกันชีวิต คือเป็นข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนที่ประกันสังคม เพียง 14.6 ล้านคน นอกนั้นเป็นแรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกรชาวนาชาวไร่ และอื่นๆ 24.1 ล้านคน ถึงวันนี้เพิ่มเป็น 30 ล้าน

อีกห้าปีประเทศไทยก็จะเป็นสังคมผู้ชรา มีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ แต่ผู้สูงอายุ 42% ไม่มีรายได้ที่จะดูแลตัวเองอย่างพอเพียง เพราะไม่ได้ออมไว้เมื่อตอนที่ยังมีกำลังวังชามีรายได้ อีกไม่นานเกินรอ อาจมีคนนับสิบล้านกลายเป็น “คนจนเมื่อตอนแก่” มีรายได้เป็นค่าเลี้ยงชีพจากรัฐ เดือนละ 600 ถึง 1,000บาท แม้จะลงมือแก้ไขขณะนี้ก็อาจสายเกินไป

กองทุนการออมแห่งชาติจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่ยังไม่มีหลักประกันในชีวิต ได้เข้าร่วมกองทุน ก.อ.ช.ซึ่งจะเปิดรับสมาชิกในเดือนหน้า ยิ่งเข้าเป็นสมาชิกเร็วเท่าใด ก็ยิ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์มาก ยิ่งสมทบมากก็ยิ่งจะได้รับบำนาญมาก วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และได้ผลยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการประชา สงเคราะห์หรือประชานิยม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้