วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


คณิตศาสตร์เบื้องต้น

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมเบื้องต้น นับเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กสำหรับการใช้ประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจคือ “รวมสูตร เลข คณิตศาสตร์ ประถม” ของค่ายแอนดรอยด์ที่แนะนำให้บรรดาผู้ปกครองและพ่อแม่ ที่ต้องการฝึกฝนให้ลูกน้อยเตรียมพื้นฐานให้แน่น ในแอพนี้จะรวมสูตรทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบไปด้วย สูตรคูณ เรขาคณิต 2 มิติ

(เรขาคณิต 3 มิติ รวมสูตรสมการ รวมเทคนิคการคูณ การหาร-มุม การคำนวณมุม และ เส้นขนาน -รวบรวมหน่วยที่ใช้บ่อย เช่น วันและเวลา ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก การชั่ง การตวง อุณหภูมิ หน่วยฐาน (พหุคูณของ 10)-รวบ รวมมาตราวัดใน ระบบวัดไทย เช่น เส้น โยชน์ ศอก วา คืบ ถัง เกวียน เป็นต้น แต่ละเนื้อหาอธิบายที่มาที่ไป หลัก การวัดความสูง ความยาวฐาน อย่างละเอียด.

25 ก.ค. 2558 10:55 25 ก.ค. 2558 10:55 ไทยรัฐ