วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ เชิญชวน 'ปั่นเพื่อแม่' วันมหามงคล ย้ำให้ความสำคัญแก้ภัยแล้ง

นายกฯ เชิญชวน 'ปั่นเพื่อแม่' วันมหามงคล ย้ำให้ความสำคัญแก้ภัยแล้ง

  • Share:

"ประยุทธ์" กล่าวเชิญชวน ปชช.ในรายการคืนความสุข ร่วมแสดงความจงรักภักดี วันมหามงคล และร่วมปั่นจักรยาน Bike For Mom ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้ง วอน ปชช.อย่าต่อต้านในสิ่งที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาหาทางออกที่ดีเพื่อประเทศชาติ และอย่าสร้างความขัดแย้งจะทำให้ความสามัคคีไม่เกิดขึ้น...

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า วันที่ 28 ก.ค.นี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคลนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 16 ส.ค.นี้ ทรงมีพระราชปณิธานให้จัดกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ ขณะนี้การกำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น จุดพัก ระยะทาง ทั้ง 76 จังหวัด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แม้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แล้วก็ตาม รัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำ เพื่อการบริโภคจะต้องเพียงพอในอนาคตด้วย รวมถึงการดูแลพี่น้องเกษตรกร และพื้นที่การเกษตร หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นาที่ใกล้จะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แล้ว ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการเดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในเดือน ก.ค.นี้ คาดว่าจะสามารถสูบน้ำบาดาล มาใช้ได้ประมาณ 350,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 100,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,000 ครัวเรือน จากนั้นเราก็คงต้องมีการวางแผนการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดความทั่วถึงต่อไปด้วย

นายกฯ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน นำสินค้าอุปโภค บริโภคที่ลดราคามากกว่าที่เคยเป็น นำไปจำหน่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีการจัดรถธงฟ้าเคลื่อนที่นำสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันออกจำหน่าย ในราคาถูกกว่าท้องตลาดปกติ ร้อยละ 30-50 และได้ส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ โดยใช้งบสำรองราชการ ในลักษณะการเหมางาน โดยให้หมู่บ้าน ชุมชน มีการบริหารจัดการกันเอง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำถึงการฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายใต้ "ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเกษตรกร" (ศชก.) ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ประเทศของเรากำลังก้าวหน้าไปด้วยดีพอสมควร แต่ยังคงมีเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศในขณะนี้ ก็คือเรื่องของความขัดแย้ง ทั้งในด้านของการเมือง ในด้านของการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ดำเนินการต่อไปไม่ได้ ความขัดแย้งเหล่านี้ยังคงมีอยู่แม้จะน้อยไปกว่าเดิม ก็ขอให้ทุกพวกที่มีการเคลื่อนไหวทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย โดยอาจจะต้องอาศัยปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ภัยแล้ง รายได้น้อย ค่าแรง ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ หรือเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัว มาใช้ประโยชน์ในการสร้างความขัดแย้งต่อภายในประเทศ ก็ขอให้ประชาชนได้ดูความจริงใจ และเจตนารมณ์ของในการแก้ปัญหา รัฐบาลทราบและเข้าใจดี เราก็พยายามวางแผนงาน กำหนดมาตรการล่วงหน้า และเตรียมแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด ปัญหาก็คือว่าถูกสร้างความเข้าใจผิดกันมานาน ทำให้การเข้าใจมันยาก ต้องใช้เวลา ตนก็อดทน ทุกคนก็ต้องช่วยกันอดทน             

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในกรณีที่มีการต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยนั้น รัฐบาลก็จะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุด เวลาวันนี้ไม่คอยท่าใคร เพราะวันนี้กำลังเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ถ้าเราไม่เตรียมเรื่องเหล่านี้ให้พร้อม เราก็จะต้องตามหลังเขาไปตลอดไป และเสียโอกาสในการที่เราก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียน อยากให้มีการพูดคุยกันทุกฝ่าย อย่าเอาปัญหามาพูดกันอย่างเดียว ต้องช่วยหาทางว่าจะทำกันอย่างไร แล้วจะมีทางออกกันอย่างไร ไม่อยากให้ต่อต้านทุกเรื่องไป บางเรื่องมันก็น่าจะทำได้บ้าง ถ้าตรงไหนมีปัญหาก็ชะลอไป ถ้าทุกโครงการทำได้แบบนี้ มันก็เกิดได้ทุกเรื่อง หากว่าขัดขวางไปทุกอย่าง ต้องฟังเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ด้วย อย่าใช้คำบอกเล่าหรือใช้คำที่ ปลุกระดมกันมาโดยตลอด มันก็ทำทุกอย่างเลวร้ายไปกว่าเดิม

"การแก้ปัญหาต่างๆ นั้นเราจะทำไม่ได้เลยถ้าหากว่า ความรักความสามัคคีไม่เกิดขึ้น ไม่รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่เข้าใจกัน เราก็จะกลับไปอยู่ในวังวนของความขัดแย้งกัน ติดกับดักตัวเองอีกเหมือนเดิม ประชาชนต้องรับรู้รับทราบต้องฟังกัน แล้วก็คิดอย่างมีสติ ด้วยตัวของตัวเองนะครับ อย่าให้ใครมาชี้นำ ต้องฟังคนชี้แจงทั้งสองฝ่ายด้วย ขอความร่วมมือ ขอให้ฟังกันบ้างหาทางออก ไม่อยากจะใช้อำนาจ ใช้กฎหมายที่ทำให้เราต้องมาเผชิญหน้ากันทุกเรื่อง ประเทศชาติก็หยุดชะงักไปอีก” นายกฯ ระบุ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ในช่วงโอกาสการเข้าพรรษานี้ ขอให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งใจปฏิบัติตนตามศีล 5 ซึ่งจริงๆ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวพุทธ ก็สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยมีคำขวัญปีนี้ว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” นายกฯกล่าว   

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้