วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปณท เปิดตัว แสตมป์เครื่องดนตรีไทยส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพฯ

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว แสตมป์ที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2558 เผย ความประทับใจเบื้องหลังเจ้าฟ้านักดนตรี กับ ภาพดนตรีไทยส่วนพระองค์ที่ทรงโปรด 4 ชนิด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 24 ก.ค. 2558 นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยถึง ความเป็นมาในการจัดสร้าง แสตมป์ที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2558 ปีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ ว่าเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึก เป็นภาพเครื่องดนตรีไทยส่วนพระองค์ ที่ทรงโปรดจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ซอสามสาย ซอด้วง จะเข้ และระนาดเอก ซึ่งนับเป็น 1 ในคอลเลกชั่นแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 5 ชุดของปีนี้ ประกอบด้วย แสตมป์ปีนักษัตร 2558 แสตมป์สื่อแห่งความรัก 2558 แสตมป์ที่ระลึกงานกาชาด 2558 และ แสตมป์ที่ระลึกชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และล่าสุดชุดที่ 5 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 ส.ค. 58 ซึ่งไปรษณีย์ไทย ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแสดงตราไปรษณีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 อีกด้วย

"แม้ว่าในปัจจุบันจำนวนนักสะสมแสตมป์จะลดน้อยลง เพราะปัจจุบันการส่งจดหมายลดน้อยลง แต่เดิมที่มีนักสะสมเป็นแสนคน ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีไม่ถึง 3 หมื่น แต่อย่าลืมว่าการค้าขายออนไลน์มีมากขึ้น เพระาะฉะนั้นการส่งพัสดุก็มากขึ้นตามไปด้วย และในทุกประเทศพยายามหาวิธีการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แสตมป์ให้คงอยู่ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่แสตมป์ยังทรงคุณค่าสม่ำเสมอจนถึงวันนี้ คือ แสตมป์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติ คือ สถานะที่ไม่แปรเปลี่ยน สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ คือ ทำให้แสตมป์กลายเป็นความรู้  ทำคอลเลกชั่นต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษา"

ด้าน ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ผู้เป็นอาจารย์ ถวายงานสอนดนตรีไทย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บอกเล่าความสำคัญในการเลือกเครื่องดนตรีไทยส่วนพระองค์ ที่ทรงโปรดจำนวน 4 ชนิด และได้นำมาทำเป็นแสตมป์รุ่นใหม่นี้ ว่า ชนิดเครื่องดนตรีที่ปรากฏบนแสตมป์จัดเป็นเครื่องดนตรีชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นซอสามสาย ที่นิยมเล่นกันอยู่ในราชสำนัก และใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ จะเข้ ถือเป็นเครื่องดนตรีไทยที่สำคัญ ซอด้วง เป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์ทรงมาแต่เยาว์วัย และระนาดเอก ถือเป็นเครื่องดนตรีทรงโปรดและนำไปแสดงที่ต่างๆนอกเหนือจากการขับร้องเพลงไทย

นอกจากนี้ ดร.สิริชัยชาญ ยังเปิดเผยความประทับใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ถวายการสอนระนาดเอกแด่สมเด็จพระเทพฯ เพิ่มเติมด้วยว่า ประทับใจและภูมิใจมากที่มีโอกาสถวายงานพระองค์เป็นเวลานาน พระองค์มีความสนพระทัย ทำการบ้าน เตรียมตัวทุกอย่างเป็นอย่างดี เรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่ง มีความทรงจำที่แม่นยำเป็นเลิศ จดจำได้ดี และประทับใจในความใจดีของพระองค์.

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว แสตมป์ที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2558 เผย ความประทับใจเบื้องหลังเจ้าฟ้านักดนตรี กับ ภาพดนตรีไทยส่วนพระองค์ที่ทรงโปรด 4 ชนิด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 24 ก.ค. 2558 15:32 24 ก.ค. 2558 18:46 ไทยรัฐ