วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวม้งตูบค้อ รวมตัวร้องทหาร ขอที่ทำกินอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า

ชาวม้งตูบค้อ จ.เลย รวมตัวเข้าพบทหาร ทภ.2 เพื่อขอที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า คนละ 15 ไร่ พร้อมเสนอข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ตามนโยบายปี 2520 ฝ่ายทหารรับจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ค.58 ที่หอประชุม อบต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.อ.อุดร ประภาสะวัต ผอ.ศปร.ทภ.2 พ.อ.สมหมาย บุษบา ที่ปรึกษากฎหมายกองทัพภาคที่ 2 พ.ท.กิติพัฒน์ จิระชนะพันธ์ รอง หน.สขว.กอ.รมน.จว.เลย นายภูริวัฒน์ โชตินพรัตน์ ป้องกัน จ.เลย นายวชิรพันธ์ พรมคล้าย ปลัดอาวุโส อ.ด่านซ้าย นายสุวรรณ ภานุนำภา หน.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก ทพ.2104 อส.ที่ 7 อ.ด่านซ้าย จนท.ป่าไม้ จนท.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ผู้ใหญ่บ้านตูบค้อ ได้ร่วมประชุมหารือ กรณีที่ชาวบ้านม้งตูบค้อ ต.กกสะทอน กว่า 200 คน ร้องขอที่ทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า คนละ 15 ไร่ ที่ศาลาประชุมประจำหมู่บ้านตูบค้อ นำโดยนายสุทธิเกียรติ ทรงอุดมลักษณ์ อายุ 64 ปี ตัวแทนชาวบ้าน ได้ลงลายชื่อเรียกร้องขอที่ทำกินให้ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ภูขี้เถ้า) รอยต่ออำเภอนครไทย-อำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยเสนอข้อเรียกร้อง 7 ข้อ

1. ต้องจัดที่ดินให้กับชาวบ้านตูบค้อทุกคู่สมรส โดยไม่มีข้อยกเว้น 2. ทุกคู่สมรสต้องได้พื้นที่เท่ากันคือ 15 ไร่ 3. พื้นที่ที่มีชาวบ้านตูบค้อครอบครองอยู่แล้ว ให้จัดเป็นของผู้ครอบครองเดิมก่อน โดยถ้ามีพื้นที่มากเกิน 15 ไร่ ให้จัดสรรให้บุคคลอื่น แต่หากวัดแล้วมีพื้นที่ไม่ถึง 15 ไร่ ต้องหาที่ดินเสริมให้ได้ 15 ไร่ ทุกคู่สมรส และพื้นที่ที่หามาเพิ่มต้องเป็นพื้นที่ ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ประกาศทับที่ดินทำกินเดิมของชาวบ้านตูบค้อมาก่อนเท่านั้น 4. ไม่ให้ยึดที่คนบ้านอื่น ที่ครอบครองอยู่มาจัดสรรให้ชาวบ้านตูบค้อ 5. ให้ทำเรื่องเพิกถอน พื้นที่บริเวณนี้ออกจากเขตอุทยานฯ โดยเร็ว 6. พื้นที่ที่จัดสรรให้กับชาวบ้านทำกิน ความลาดชันต้องไม่เกิน 35 องศา และ 7. หากข้อตกลงที่ 1-6 ไม่เป็นไปตามที่ชาวบ้านตูบค้อเสนอ จะไม่มีการดำเนินการใดในพื้นที่ และชาวบ้านตูบค้อจะเรียกร้องที่ดินทำกินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชาวบ้านทั้งหมดรอ จนท.กองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารือและหาทางออก ที่หอประชุมประจำหมู่บ้าน

พ.อ.สมหมาย กล่าวว่า กรณีดังดังกล่าว โดยมี นายศุภฤกษ์ แซ่เถา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านตูบค้อ เป็นตัวแทนชาวบ้านร่วมหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่หอประชุม อบต.กกสะทอน ในการหารือที่ชาวบ้านต้องการที่ทำกินคนละ 15 ไร่ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โดยยึดนโยบายเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอดีตเป็นพื้นที่สีแดง และได้มีการให้ชาวบ้านมาร่วมพัฒนาโดยมอบที่ทำกินในเขตอุทยานฯ ให้นั้น นโยบายดังกล่าวได้ยึดและปฏิบัติมา แต่ในปัจจุบันได้มีการเรียกร้องที่ทำกินจำนวน 3,000 ไร่ โดยแบ่งให้คู่สมรส 15 ไร่ ในเขตพื้นที่ใหม่ หรือภูขี้เถ้านั้น ในวันนี้คงหาข้อยุติไม่ได้ เพียงนำความเดือดร้อนของชาวบ้านตูบค้อ และข้อเรียกร้อง รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาทางออก และการหารือได้ให้ผู้ใหญ่บ้านตูบค้อที่มาร่วมหารือด้วยนั้น ไปหารือกับชาวบ้านถึงแนวทาง และข้อเรียกร้อง เมื่อได้ผลประการใด จะหารือกันอีกรอบ.

ชาวม้งตูบค้อ จ.เลย รวมตัวเข้าพบทหาร ทภ.2 เพื่อขอที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า คนละ 15 ไร่ พร้อมเสนอข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ตามนโยบายปี 2520 ฝ่ายทหารรับจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ... 24 ก.ค. 2558 15:27 24 ก.ค. 2558 19:04 ไทยรัฐ