วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อสส.สั่งฟ้อง 72 ผู้ต้องหา คดีค้ามนุษย์

อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง 72 ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ โรฮีนจา ส่วนอีก 32 คนที่ยังจับกุมไม่ได้ และหลบหนีอยู่ต่างประเทศ เตรียมประสาน สตช. ดำเนินการประสาน ขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ...

ตามที่ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ได้ส่งสำนวนคดีอาญา กล่าวหา นายบรรณจง หรือ จง ปองพล กับพวก รวม 120 คน ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 4, 6, 7, 9, 10 , 11, 52 และ 53/1 ข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 3, 5, 6, 10 และ 25 ข้อหาร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 63, 64 และข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีนี้ มีการกระทำความผิดทั้งในและต่างประเทศ และมีผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติหลายคน จึงเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษตามกฎหมายไทย ซึ่งอัยการสูงสุด เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และด้วยเหตุที่คดีนี้มีการกระทำความผิด ในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และเป็นการค้ามนุษย์รายใหญ่ เกี่ยวพันหลายท้องที่ อัยการสูงสุดจึงมอบหมายให้ พนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด สอบสวน โดยมี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ได้ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุด เป็นผู้พิจารณาสั่งคดี

ต่อมา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. อัยการสูงสุด มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 72 คน ตามข้อกล่าวหา ทั้ง 16 ข้อกล่าวหา และยุติดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เสียชีวิต 1 ราย สำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนี ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง จำนวน 47 คน ให้แยกดำเนินการ โดยสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 32 คน ซึ่งยังจับกุมตัวไม่ได้ ภายในอายุความ 20 ปี สำหรับผู้ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด จะประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 15 คน ให้พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนต่อ เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่า มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างไร

โดยอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี และพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการภาค 9 ตามที่อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมาย ร่วมกันดำเนินคดีต่อไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งวันนี้ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี จ.สงขลา จะดำเนินการยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 72 คน ตามข้อกล่าวหา ต่อศาลจังหวัดนาทวี ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.

อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง 72 ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ โรฮีนจา ส่วนอีก 32 คนที่ยังจับกุมไม่ได้ และหลบหนีอยู่ต่างประเทศ เตรียมประสาน สตช. ดำเนินการประสาน ขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ... 24 ก.ค. 2558 15:23 24 ก.ค. 2558 15:39 ไทยรัฐ