วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ฉัตรชัย' แย้มประมูลข้าวเสียสต๊อกรัฐ อาจเลื่อนต้นเดือนหน้า

“ฉัตรชัย” แย้มประมูลข้าวเสียสต๊อกรัฐ อาจเลื่อนเป็นต้นเดือนหน้า เพราะต้องแยกข้าวดีในโกดัง พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก หวังยกระดับเกษตรกรไทย...

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 58 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการประมูลข้าวเสียสต๊อกรัฐ ประมาณ 1.3 ล้านตัน ว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และผู้ที่เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจ เพื่อพิจารณาแนวทางการแยกข้าวดีที่อาจจะมีอยู่ในโกดัง ออกจากข้าวเสียก่อนการประมูล เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด แต่ต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าด้วย ทำให้การประมูลข้าวเสียครั้งแรกอาจจะไม่ทันภายในเดือนนี้ ดังนั้นคงจะเลื่อนไปเป็นต้นเดือนหน้าแทน

นอกจากนี้ยังระบุ ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ และยกระดับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกหันมานิยมอาหารเพื่อสุขภาพ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการวิจัยทั่วโลกพบว่า มีผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 1.8 ล้านคน คิดเป็นพื้นที่ 230 ล้านไร่ 

ทั้งนี้ ในปี 2555 มูลค่าการค้าขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกกว่า 68,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2556 มีมูลค่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 12% ทำให้โอกาสทางการตลาดยังมีอีกมากและมีการเติบโตได้เป็นอย่างดี ในส่วนของประเทศไทย เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของอาเซียน โดยไทยมีพื้นที่เพาะปลูก 213,000 ไร่ มีผู้ประกอบการ 9,200 ราย มูลค่าการส่งออกประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกที่สำคัญคือ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และสิงคโปร์ เป็นต้น.

“ฉัตรชัย” แย้มประมูลข้าวเสียสต๊อกรัฐ อาจเลื่อนเป็นต้นเดือนหน้า เพราะต้องแยกข้าวดีในโกดัง พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก หวังยกระดับเกษตรกรไทย... 24 ก.ค. 2558 15:02 24 ก.ค. 2558 15:26 ไทยรัฐ