วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ภาพเล่าเรื่อง : สงบ สว่าง งดงาม วัดเบญฯ

เมื่อคุณบ่นว่า 'มืดแปดด้าน' อย่าเพิ่งจิตตก ตกใจ พระท่านบอกวิธีง่ายๆ ว่า 'ถ้าไม่มีทางออก ก็ให้เดินย้อนออกทางที่เข้ามานั่นแหละดีที่สุด' 

เปลี่ยนอีกหนึ่งตัวอย่างเมื่อเปลี่ยนมุมที่มองทุกอย่างก็เปลี่ยน คลี่คลาย เมื่อเราใช้สติ

ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์สัปดาห์นี้ก็เช่นกัน เอกลักษณ์ ไม่น้อย ช่างภาพไทยรัฐออนไลน์เก็บมุมสวยๆ ที่เราไม่ค่อยเห็นกันจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นมุมถ่ายที่มีทั้งความสงบ ท่ามกลางความพลุกพล่าน เป็นมุมสว่าง เป็นภาพโบราณ เป็นภาพสถาปัตยกรรม และภาพบรรยากาศที่สวยงามเมื่อเราเลือกมุมมอง. 

**ล้อมกรอบ**

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น พระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อันหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์สัปดาห์นี้ก็เช่นกัน เอกลักษณ์ ไม่น้อย ช่างภาพไทยรัฐออนไลน์เก็บภาพมุมสวยๆ ที่เราไม่ค่อยเห็นกันจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 24 ก.ค. 2558 14:47 27 ก.ค. 2558 14:07 ไทยรัฐ