วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภัยแล้งดันยอดขายถังน้ำพลาสติก เอกชนอ้อนบีโอไอแก้กฎลงทุน จูงใจตั้งโรงงานเขตชายแดน

ภัยแล้งดันยอดขายถังน้ำพลาสติก เอกชนอ้อนบีโอไอแก้กฎลงทุน จูงใจตั้งโรงงานเขตชายแดน

  • Share:

นายพิชัย ชูเอกวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เปิดเผยว่า ยอดการผลิตพลาสติกแปรรูปปีที่ผ่านมามีมูลค่า 600,000 ล้านบาท กระจายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนในปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 5% มีมูลค่าประมาณ 640,000 ล้านบาท และมีการส่งออกอีก 200,000 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1.อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 2.การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และ 3.ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลบวกในอุตสาหกรรมพลาสติก เพราะอุปกรณ์พลาสติก เช่น ท่อน้ำ ถังเก็บน้ำ กระถางพลาสติก แผ่นพลาสติกปูบ่อน้ำ และแผ่นพลาสติกบังแดด มียอดขายเพิ่มขึ้น

ด้านนายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ว่าขณะนี้ ส.อ.ท. อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2558 นี้ โดยระหว่างนี้ได้เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุน และจะพาไปลงดูพื้นที่จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ

“กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ปรับแก้ในรายละเอียดของประกาศส่งเสริมการลงทุน โดยในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก จะได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับบี 1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร, ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นเวลา 1 ปี, สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษี และยังได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก จากการเข้าไปตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกที่จะได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องเป็นเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกที่ผลิตเป็นชิ้นส่วนหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้โรงงานที่ผลิตพลาสติกทั่วไป เช่น ถ้วยชาม ถังบรรจุน้ำ กาละมัง ภาชนะต่างๆ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ ทั้งนี้ หากไม่เร่งแก้ไขระเบียบบีโอไอในส่วนนี้ จะไม่ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนแน่นอน อย่างไรก็ตาม คาดว่านิคมอุตฯพลาสติกที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะสามารถจัดตั้งเป็นแห่งแรกได้ที่ จ.ตาก ส่งออกไปประเทศพม่า”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้