วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์สอบบรรจุ-ย้ายครู

ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์สอบบรรจุ-ย้ายครู

  • Share:

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากเดิมที่กำหนดว่าการยื่นคำร้องขอย้ายต้องเป็นครูครบ 1 ปี เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้ กรณีขอย้ายปกติต้องปฏิบัติงานตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับเกณฑ์ เพราะการที่ครูยื่นคำร้องขอย้ายบ่อยทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ส่วนการย้ายกรณีพิเศษและการย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ทั้งนี้สายงานการสอน ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ได้อีกเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.นี้ และให้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ในเดือน ม.ค.2559 เป็นต้นไป

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ใหม่ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยรวมกลุ่มในเขตตรวจราชการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควรเป็นผู้ออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนด โดยต้องสอบพร้อมกัน การประกาศรับสมัครกำหนดให้สมัครได้เพียงแห่งเดียว เพื่อป้องกันการทุจริต เพราะการวิ่งสมัครสอบหลายที่ทำให้มีผู้รับจ้างสอบเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้ดำเนินการได้เฉพาะเขตพื้นที่ฯที่เปิดสอบแล้วไม่มีผู้สมัคร ผู้สอบแข่งขันได้หรือมีผู้สอบแข่งขันไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างเท่านั้น เขตพื้นที่ฯใดไม่ได้เปิดสอบแข่งขันไม่สามารถขอใช้บัญชีรายชื่อเขตอื่นได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้