วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

12 สิงหาคมปีนี้พาแม่ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ซิตี้ไลน์ฟรี

วันแม่ปีนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบของขวัญวันพิเศษ ให้คุณแม่ทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าสาย City Line ฟรีตลอดทั้งวัน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2558 นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 หรือวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 83 พรรษา และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสถาบันครอบครอบให้มากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ มอบของขวัญพิเศษสุดๆ โดยให้คุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าสาย City Line ฟรี ตลอดทั้งวัน ตลอดสาย ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. เพียงคุณลูกพาคุณแม่มาแสดงตนหน้าห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน คุณแม่ก็สามารถเดินทางได้ฟรีทันที อีกทั้งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรอีกด้วย

รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวอีกว่า บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ยังได้จัด กิจกรรม“โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ภายในกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน โดยมีสื่อมวลชน ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเลน ที่อ. คลองโคน จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และเป็นการสร้างการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย.

วันแม่ปีนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบของขวัญวันพิเศษ ให้คุณแม่ทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าสาย City Line ฟรีตลอดทั้งวัน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน 24 ก.ค. 2558 01:23 24 ก.ค. 2558 01:47 ไทยรัฐ