วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จราจรกลางของบ 10 ล้าน ค่าอาหารจราจรพระราชดำริ–ทรัพย์สินฯเคยสนับสนุน 1 ล้าน

พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร (รอง ผบก.จร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เงินกองทุนสำหรับค่าอาหารของตำรวจโครงการพระราชดำริ กองกำกับการ 6 บก.จร.ใกล้จะหมด เพราะปัจจุบันค่าอาหารได้ปรับขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น บก.จร.จึงได้เสนอของบประมาณสำหรับค่าอาหารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ สตช.พิจารณา ทั้งนี้ สำหรับค่าอาหารของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ อยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการจ่ายเฉพาะค่าอาหารเย็นเท่านั้น

พ.ต.อ.เอกรักษ์กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน 1 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนค่าอาหาร แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการของบประมาณเพิ่ม เพราะจะต้องมีการสำรองงบประมาณไว้จ่าย โดยในการของบประมาณค่าอาหารนั้นไม่ได้มีการกำหนดว่าแต่ละปีจะขอไปเท่าไหร่ แต่ทางกองกับการ 6 จะบริหารเงินที่ได้มาเพื่อจัดซื้ออาหารจนกว่างบประมาณที่ได้จะหมดจึงจะมีการทำเรื่องขออีกครั้ง ทั้งนี้ตนเห็นว่าตำรวจโครงการเป็นตำรวจที่มีไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีรถเสีย อุบัติเหตุ ดังนั้นตำรวจเหล่านี้จะไม่มีรายได้จากอย่างอื่น ซึ่งตนเห็นว่าทางหน่วยควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านการทำงานและเบี้ยเลี้ยงรวมถึงค่าอาหาร.

ขณะนี้เงินกองทุนสำหรับค่าอาหารของตำรวจโครงการพระราชดำริ กองกำกับการ 6 บก.จร.ใกล้จะหมด เพราะปัจจุบันค่าอาหารได้ปรับขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น บก.จร.จึงได้เสนอของบประมาณสำหรับค่าอาหารจากสำนักงานตำรวจ 24 ก.ค. 2558 00:24 24 ก.ค. 2558 00:26 ไทยรัฐ