วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'วิรไท สันติประภพ' ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ โปรดเกล้าฯ “วิรไท สันติประภพ” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. ...

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวิรไท สันติประภพ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 28/14 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ โปรดเกล้าฯ “วิรไท สันติประภพ” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. ... 23 ก.ค. 2558 18:58 23 ก.ค. 2558 19:15 ไทยรัฐ


advertisement