วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อักษรา ชี้ เหตุรุนแรงภาคใต้ลดลง เป็นการส่งสัญญาณที่ดี

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อ เหตุรุนแรง 3 จว.ภาคใต้ลดลงชัดเจน ชี้เป็นสัญญาณที่ดีของ "กลุ่มเห็นต่าง" เดินหน้าเน้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 58 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณทั้ง พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอำเภอ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันดูแลสถานการณ์ ร่วมกันดูแลท้องที่ชุมชนจนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น และเห็นชัดว่า เหตุความรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

พล.อ.อักษรา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้เกิดการพูดคุยกับผู้เห็นต่างเชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการสันติสุขภายใต้กรอบของกฎหมายไทยที่ให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน และจากการพูดคุยในห้วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า คณะพูดคุยฯได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวก และกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ที่ได้จัดผู้แทนเข้าร่วมพูดคุยทุกกลุ่ม, ทุกพวก, ทุกฝ่าย

"ปัจจัยความสำเร็จของความร่วมมือในเบื้องต้นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อผม แต่เกิดจากเหตุผลสำคัญ คือ กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐได้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงใจ ของนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มิใช่เป็นเกมการเมือง"  พล.อ.อักษรา กล่าว...

เมื่อถามถึงข้อเรียกร้องในระหว่างการพูดคุย พล.อ.อักษรา กล่าวว่า คณะพูดคุยกับตัวแทนทั้ง 6 กลุ่ม ยังไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ ทุกฝ่ายแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างสันติสุข ซึ่งต้องมีวิธีการที่เหมาะสมร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางกับคณะพูดคุยฯ ฝ่ายไทยได้เตรียมการล่วงหน้าในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่มผู้เห็นต่างฯ เกิดความมั่นใจว่า ปัญหาข้อห่วงใยของเขาจะได้รับการใส่ใจดูแล และจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนของการสร้างความไว้วางใจถือว่า เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

เมื่อถามว่า ในห้วงเดือนรอมฎอนยังเกิดเหตุความรุนแรงอยู่ พล.อ.อักษรา กล่าวว่า เหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา มีสถิติลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว อาจเป็นการแสดงออกในเชิงบวกต่อการพูดคุยของรัฐกับทุกกลุ่มที่เราได้เริ่มต้นไปแล้ว เพราะในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างปลอดภัย อันจะทำให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อ เหตุรุนแรง 3 จว.ภาคใต้ลดลง ชี้เป็นสัญญาณที่ดีของ "กลุ่มเห็นต่าง" เดินหน้าเน้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 23 ก.ค. 2558 14:07 23 ก.ค. 2558 15:04 ไทยรัฐ