วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน 4 หมื่นล้าน ให้กู้ดอกต่ำ กระตุ้นศก.รากหญ้า

รัฐบาล อัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านเพิ่ม 4 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ดอกต่ำปีละ 5% ส่งเสริมลงทุน แก้หนี้นอกระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า...         

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสนับสนุน เงินทุนในวงเงิน 4 หมื่นล้าน ให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ต่อปี มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและแก้ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยตรง

นายสุวพันธุ์ เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เพื่อให้กองทุนและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ จะร่วมมือดำเนินการใน หลายด้าน ประกอบด้วย สนับสนุนเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินศักยภาพ ในระดับดีมาก (A) และดี (B)เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้มีโอกาสลงทุนและช่วยเหลือสมาชิกตลอดจนประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนได้มากขึ้น รวมถึงให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ.

รัฐบาล อัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านเพิ่ม 4 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ดอกต่ำปีละ 5% ส่งเสริมลงทุน แก้หนี้นอกระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า... 23 ก.ค. 2558 13:21 23 ก.ค. 2558 15:01 ไทยรัฐ