วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยพาณิชย์-ปตท. เปิดตัว PTT Cash Easy 1.0 นวัตกรรมจ่ายเงินออนไลน์ครบวงจร

ไทยพาณิชย์-ปตท. เปิดตัว PTT Cash Easy 1.0 นวัตกรรมจ่ายเงินออนไลน์ครบวงจร

  • Share:

ไทยพาณิชย์-ปตท. เปิดตัว “PTT Cash Easy 1.0” นวัตกรรมบริการบริหารสภาพคล่องทางการเงินครบวงจร เพื่อเสริมประสิทธิภาพ ระบบงานบริหารเงินสดและบริหารสภาพคล่องของ ปตท.

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้พัฒนาระบบการให้บริการบริหารสภาพคล่องและเป็นตัวแทนให้บริการจ่ายเงินในประเทศผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจรภายใต้ระบบ “PTT Cash Easy 1.0” นำนวัตกรรมดิจิทัลเปลี่ยนการจัดการทางการเงินเป็นระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ ช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มมาตรฐานในการจ่ายเงินให้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ พร้อมเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเป้าหมายสู่การเป็น In-House Bank ในอนาคตของ ปตท.


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ ปตท. มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ซึ่งสายงานการเงินเป็นฝ่ายสนับสนุนสำคัญที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารการดำเนินงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่ระดับ World Class Finance เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ปตท. วางแผนจัดตั้ง In-House Bank ภายในปี 2020 และที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการเงินของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Regional Treasury Center ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารรายได้ของกลุ่มบริษัทที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาการบริหารสภาพคล่องทางการเงินด้วยการจับมือร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนแผนงานของ ปตท. ภายใต้ระบบ “PTT Cash Easy 1.0” โดยเปลี่ยนการจัดการให้เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อช่วยลดความผิดพลาดและล่าช้า พร้อมทั้งลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มมาตรฐานในการจ่ายเงินทั้งระบบครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Shared Service Center และ In-House Bank Model อีกด้วย การพัฒนาระบบ PTT Cash Easy 1.0 ในครั้งนี้ คู่ค้า ปตท. ยังได้รับประโยชน์อีกหลายประการ เช่น คู่ค้าซึ่งรับเงินโดยวิธีการโอน จะได้รับเงินเร็วขึ้นจากการส่งข้อมูลการโอนเงินแบบ Host-to-Host ระหว่าง ปตท. กับธนาคารไทยพาณิชย์ อีกทั้งธนาคารฯ ยังอำนวยความสะดวกต่อคู่ค้า ปตท. โดยจัดบริการ Call Center สำหรับสอบถามข้อมูลการรับเงิน และยังมีการแจ้งข้อมูลการรับเงินล่วงหน้าผ่านช่องทาง Email SMS และ Fax ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้อีกด้วย”

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริการธุรกรรมการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด โดยมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อตอบโจทย์เฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ในโอกาสนี้ ธนาคารมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. ในการดูแลให้บริการบริหารสภาพคล่องของ กลุ่ม ปตท. ภายใต้ระบบ “PTT Cash Easy 1.0” นำความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของ ปตท. ด้วยระบบบริหารเงินสดและสภาพคล่องที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ ปตท.โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายเงินในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดการสภาพคล่องทั้งในและต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งนวัตกรรมการบริการบริหารสภาพคล่องแบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากและล่าช้าในการโอนเงินแบบ Manual ซึ่งรูปแบบของบริการยังออกแบบเพื่อให้ตอบสนองการกำกับควบคุมภายในของหน่วยงาน PTT Corporate Finance and Accounting Functions หรือ PTT CFA อีกด้วย บริการบริหารสภาพคล่องทางการเงินระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบนี้จะช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มมาตรฐานในการจ่ายเงิน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ได้ดียิ่งขึ้น โดยธนาคารรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าระบบบริหารเงินสด และสภาพคล่องครบวงจรนี้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจของลูกค้าได้ และถือว่าจะเป็นต้นแบบในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน แบบออนไลน์ทั้งระบบครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วย”

จุดเด่นของโซลูชันบริหารเงินสด “PTT Cash Easy 1.0” ที่ธนาคารได้ออกแบบสำหรับกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริการ SCB Multibank Pooling เพื่อบริหารจัดการเงินสดขารับของ ปตท. ซึ่งมีเม็ดเงินขารับผ่านธนาคารพันธมิตรอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยต้องการบริหารเงินสดในแต่ละวันให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่ง SCB Multibank Pooling มีความสามารถในการรวบรวมเงินจากบัญชีธนาคารพันธมิตรขารับทุกแห่งทุกบัญชีของ ปตท. ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารหรือ SCB Business Net และแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่สามารถถอนได้ (Available Balance) และจำนวนเงินที่จะทำการโอนให้ผู้ใช้ทราบ เมื่อระบบได้รับการยืนยันการโอนตามเงื่อนไขอนุมัติที่ตกลงไว้กับทางธนาคาร ระบบจะดำเนินการโอนเงินจากบัญชีธนาคารพันธมิตรต่างๆ มายังบัญชีที่ ปตท. กำหนดเพื่อเป็นบัญชีหลักในการบริหารจัดการในทันที ซึ่งนอกจากบริการนี้จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากและล่าช้าในการโอนเงินแบบ Manual ที่ใช้กันอยู่ในทั่วไปแล้ว รูปแบบของบริการยังออกแบบเพื่อให้ตอบสนองการกำกับควบคุมภายในของหน่วยงาน PTT CFA อีกด้วย

ในส่วนของการบริหารจัดการการจ่ายเงินในประเทศของ ปตท.นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะตัวแทนให้บริการจ่ายเงินหรือ Payment Agent ได้ออกแบบพัฒนาขั้นตอนการทำงานเปลี่ยนการจัดการให้เป็นระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่โครงสร้างการเชื่อมต่อแบบ Host-to-Host (H2H) เพื่อสนับสนุนการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบสู่ระบบอย่างไร้ความผิดพลาดบนความปลอดภัยสูงสุด สามารถทำรายการจ่ายเงินทุกประเภทได้ในคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นการโอน การออกเช็ค ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการกำกับควบคุมภายในของหน่วยงาน PTT CFA ระบบมีการแจ้งรายละเอียดการจัดการจ่ายเงินแบบอัตโนมัติครบทุกช่องทาง เสริมศักยภาพด้วยจุดจ่ายเช็คของธนาคารครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงบริการออกเช็คด่วน นอกจากนั้น ธนาคารช่วยบริหารจัดการเอกสารทางการค้า พร้อมด้วยระบบจัดเก็บแบบ Electronic และส่งกลับข้อมูลเข้าระบบกระทบยอดเจ้าหนี้รายวัน ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้