วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงเทพโพลล์ เผย ปชช.หนุน ปรับ ครม.ร้อยละ 59.8

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจ ปชช. ร้อยละ 59.8 เห็นด้วยกับการปรับ ครม. เชื่อมั่นว่าการปรับ ครม. จะช่วยให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดย ปชช.ต้องการให้ปรับกระทรวงเศรษฐกิจ ร้อยละ 74.4 เพราะผลงานไม่เข้าเป้า...

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปรับ ครม. พล.อ.ประยุทธ์ ฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,111 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.8 เห็นด้วยหากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะเริ่มไม่เชื่อมั่นในความสามารถของ ครม. ชุดปัจจุบัน ขณะที่ร้อยละ 24.3 ไม่เห็นด้วย เพราะ ครม.ชุดปัจจุบันยังทำงานได้ดีอยู่ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 15.9 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามต่อว่า หากมีการปรับ ครม.จริง อยากให้มีการปรับอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.7 อยากให้ปรับเฉพาะกระทรวงที่ผลงานไม่เข้าเป้า รองลงมาร้อยละ 24.0 อยากให้ปรับหลายๆ กระทรวง ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.3 ไม่แน่ใจ

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.4 ต้องการให้ปรับกระทรวงด้านเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาเป็นกระทรวงด้านสังคมและคุณภาพชีวิตร้อยละ 38.6 และกระทรวงด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายร้อยละ 26.6

เมื่อถามว่า “หากมีการปรับ ครม. จริง อยากได้คนที่มีความรู้ มีความสามารถจากกลุ่มใดมาช่วยรัฐบาลบริหารประเทศ” ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.2 อยากได้คนจากภาคเอกชน รองลงมาร้อยละ 20.2 อยากได้คนจากพรรคการเมืองใหญ่ ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ และร้อยละ 17.0 อยากได้คนจากกลุ่มบ้าน 111 ที่ไม่ได้สังกัดพรรค เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ส่วนร้อยละ 17.6 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม.จริงจะทำให้ทิศทางการทำงานของรัฐบาลดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 6.3 เห็นว่าจะยังเหมือนเดิม และร้อยละ 1.3 เห็นว่าจะแย่ลง

นอกจากนี้ ประชาชนมากถึงร้อยละ 64.7 ยังเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่า การปรับ ครม. จะช่วยทำให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ร้อยละ 16.4 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจ ปชช. ร้อยละ 59.8 เห็นด้วยกับการปรับ ครม. เชื่อมั่นว่าการปรับ ครม. จะช่วยให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดย ปชช.ต้องการให้ปรับกระทรวงเศรษฐกิจ ร้อยละ 74.4 เพราะผลงานไม่เข้าเป้า... 23 ก.ค. 2558 11:07 23 ก.ค. 2558 11:46 ไทยรัฐ