วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจมืออาชีพ

โดย สหบาท

ต้นปีที่ผ่านมา พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบช.ก. ไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการตำรวจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เนื่องจากในการจัดลำดับความพึงพอใจในวิชาชีพต่างๆของคนเยอรมันพบว่า “อาชีพตำรวจ” เป็นอาชีพที่ได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับ 4 และประชาชนอยากสมัครเข้ารับราชการเป็นตำรวจเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ในอดีตอาชีพตำรวจของเยอรมันเคยเป็นอาชีพ เคยได้รับคะแนนความพึงพอใจเป็นอันดับท้ายๆ

อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และเหตุใดตำรวจเยอรมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของประชาชนได้?

เฮอร์เบิร์ต มูลเลอร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนตำรวจไอชเต็ท รัฐบาวาเรีย อดีตเคยเป็นนักเรียนตำรวจในยุคสมัยที่โรงเรียนสอนให้ตำรวจยิงปืนกลและปาระเบิด แต่ปัจจุบันการเป็นตำรวจจําต้องเปลี่ยนรูปแบบไป

ตำรวจ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

ระบบการเรียนการสอนที่นี่ ใช้ระบบที่เรียกว่า โมดูล (Module) การสอนแบบโมดูลนี้ ในขั้นตอนการออกแบบการสอนจะต้องศึกษาจากรูปแบบการทํางานของตำรวจท้องที่และครูอาจารย์ ฝ่ายตำรวจเชิญนักกฎหมาย อัยการและผู้พิพากษาเข้ามาชมการสาธิตโมดูล ช่วยกันพิจารณาความถูกต้องในการปฏิบัติว่า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก่อนที่จะนํามาให้นักเรียนศึกษา เป็นการสอนแบบนําไปใช้เป็นหลัก มิใช่เพียงการสอนเชิงทฤษฎีเพียงประการเดียว

ถือหลักว่า “หากเพียงได้ยิน คุณอาจจะลืม แต่ถ้าได้เห็นคุณจะจําได้ แต่หากได้ปฏิบัติคุณจะเข้าใจ” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้ปฏิบัติในทุกโมดูล และต้องปฏิบัติให้บ่อยที่สุดด้วย

เป็นไปตามแนวคิดของ พล.ต.อ.สมยศ ที่ต้องการทําให้ตำรวจเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด จึงมอบหมายให้ พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต.และคณะอาจารย์ไปศึกษาดูงาน และได้ทดลองนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลมาปรับใช้กับหลักสูตร รร.นรต. ทั้งยังได้ส่งแบบทดสอบกลับไปให้ทางเยอรมันได้ศึกษา

ล่าสุดให้ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย รอง ผบช.สกพ. คณะอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจไปติดตามงานเรื่องนี้ เพื่อให้เห็นโครงสร้างการพัฒนาตำรวจเยอรมันที่ต่างจากตำรวจไทยคือ มีคนทุกส่วนร่วมกันคิด ไม่ปล่อยให้คนไม่กี่คนเพ้อเจ้อไปเอง

ด้วยมุ่งหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เน้นความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพตำรวจอย่างแท้จริง.

สหบาท

23 ก.ค. 2558 09:55 23 ก.ค. 2558 09:56 ไทยรัฐ