วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาคมคนรักษ์เลกระบี่ ยื่น หนังสือให้ดูแลม็อบต้านสร้างโรงไฟฟ้า

สมาคมคนรักษ์เลกระบี่ ยื่น หนังสือให้ดูแลม็อบต้านสร้างโรงไฟฟ้า

  • Share:

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายอาหลี ชาญน้ำ นายกสมาคมคนรักษ์เลกระบี่ พร้อมสมาชิก ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกผ่านทางนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.กระบี่ ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้คุ้มครองผู้ที่อดอาหารประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่หน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กทม. เนื่องจากเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธีของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เป็นการสื่อสารต่อผู้มีอำนาจ และสาธารณชนอย่างเปิดเผย ปราศจากอาวุธไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือการก่อความไม่สงบแต่อย่างใด ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศ จึงมีหน้าที่คุ้มครองไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงใดๆต่อการแสดงออกดังกล่าว โดย ผวจ.กระบี่ออกมารับหนังสือ และรับปากว่าจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

นายอาหลีเปิดเผยว่า นอกจากขอให้นายกรัฐมนตรี ไม่ให้ใช้ความรุนแรงแก่ผู้ประท้วงแล้ว ยังขอให้ กฟผ.ยุติการเปิดประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือขนส่งถ่านหิน พร้อมกับขอให้ยุติขบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งหมด นอกจากนี้ ขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกระบี่สีเขียวเพื่อพัฒนาจ.กระบี่ให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง จ.กระบี่มีต้นทุนพร้อม สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา กฟผ.จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างท่าเรือขนส่งถ่านหิน และโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่โปร่งใส ขาดหลักวิชาการ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โฆษณาชวนเชื่อว่าถ่านหินสะอาดซึ่งเป็นเรื่องเท็จ รวบรัดเปิดประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขณะที่รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงการขาดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ไม่สามารถเชื่อถือ กฟผ.ได้อีกต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้