วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำมูลน้อยไม่กระทบยันผลิตน้ำประปาได้ปกติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.ค. นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้นในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ยังคงผลิตน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างปกติ โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี มีโรงกรองน้ำในพื้นที่ รับผิดชอบ 3 จุด ประกอบด้วย โรงกรองน้ำกุดลาด สูบน้ำจากแม่น้ำมูล มีอัตราการผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง โรงกรองน้ำโพธิ์มูล สูบน้ำจากแม่น้ำมูล มีอัตราการผลิต 850 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ โรงกรองน้ำท่าวังหิน สูบน้ำจากแม่น้ำมูลน้อย อัตราการผลิต 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมี ประชาชนใช้น้ำประปาทั้งในตัว อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.วารินชำราบ บางส่วน จำนวน 52,530 ราย


สำหรับที่โรงกรองน้ำกุดลาด และโรงกรองน้ำโพธิ์มูลที่ใช้น้ำจากแม่น้ำมูลในการผลิตน้ำประปา ยังคงสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ ขณะที่ โรงกรองน้ำท่าวังหินที่ใช้น้ำจากแม่น้ำมูลน้อยในการ ผลิตน้ำประปา ถึงแม้ว่าระดับน้ำมูลน้อยจะลดลงนั้น ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำมูลน้อยลดลงจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขา อุบลราชธานี ได้มีการเตรียมแผนสำรองโดยการ ดึงน้ำจากโรงกรองน้ำโพธิ์มูลมาใช้ในการผลิตน้ำประปาแทนจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เพื่อความปลอดภัยจึงฝากประชาชนให้ ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงสำรองน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภคไว้ในครัวเรือนด้วย.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.ค. นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้นในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ... 23 ก.ค. 2558 08:05 23 ก.ค. 2558 08:08 ไทยรัฐ