วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งพึ่งศาลรัฐธรรมนูญ

ไอซีทีตีมึนปัญหา “คลื่นข้าใครอย่าแตะ”

นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ไปหาแนวทางว่าไอซีทีมีอำนาจที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายหรือไม่ หากมีอำนาจในการเสนอตีความ ก็ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประเด็นการถือครองคลื่นความถี่ว่าบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่ามีสิทธิ์ถือครองคลื่นความถี่ไปจนสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในปี 2568 หรือสิ้นสุดตามสัญญาสัมปทาน

“ประเด็นเรื่องการใช้คลื่นความถี่ มีการถกเถียงกันมาตลอด โดยแคทได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อศาลปกครองเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ขณะเดียวกันคลื่นความถี่ตามสัญญาสัมปทาน ก็ทยอยสิ้นอายุสัญญาอีก ก็ทำให้นำเรื่องดังกล่าวมาถกเถียงกันอีกเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้คลื่น โดยต่างฝ่ายต่างอ้างรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อความชัดเจนและเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์อย่างแน่นอน”

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป ซึ่งจะใช้เวลา 45 วัน และจะเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย.58 หรือ 12 พ.ย.58.

นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ไปหาแนวทางว่าไอซีทีมีอำนาจที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายหรือไม่ 23 ก.ค. 2558 00:51 23 ก.ค. 2558 00:51 ไทยรัฐ