วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังยันเช่าที่มักกะสัน 99 ปีแลกล้างหนี้

คลังยันเช่าที่มักกะสัน 99 ปีแลกล้างหนี้

  • Share:

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ หรือต้นปีหน้ากระทรวงการคลังจะสามารถเปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ดินมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว กำลังเร่งดำเนินการจัดทำการศึกษารูปแบบโครงการ และกำหนดข้อสัญญาเบื้องต้นของโครงการ เพื่อให้ทันการเปิดประมูลภายในระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ และ ร.ฟ.ท.ได้ตกลงร่วมกันแล้วว่า ร.ฟ.ท.จะให้กรมธนารักษ์เช่าที่ดินบริเวณมักกะสัน เนื้อที่ 497 ไร่ เป็นระยะเวลา 99 ปี โดยคลัง จะเข้าไปรับภาระหนี้ของ ร.ฟ.ท. ในวงเงินราว 60,000-70,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันการเช่าที่ดินดังกล่าวยังไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายเช่าที่ดินในปัจจุบันกำหนดอายุการเช่าไว้ที่ไม่เกิน 50 ปี ซึ่งรัฐบาลอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ดิน ให้สามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี

สำหรับที่ดินจำนวน 497 ไร่นั้น ในเบื้องต้นจะแบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ 150 ไร่ พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ 30 ไร่ พื้นที่เชิงพาณิชย์ 317 ไร่ โดยการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ จะพัฒนาเป็นสองเฟส เฟสแรก 140 ไร่ ส่วนเฟสที่สอง 177 ไร่ จะพัฒนาหลังจากเฟสแรกเริ่มไปแล้วประมาณสองปีครึ่ง

ทั้งนี้ การยกที่ดินภายใต้การบริหารจัดการของการรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปลดเปลื้องภาระหนี้ที่อยู่ในบัญชีของ ร.ฟ.ท.ที่มีภาระหนี้สะสมสูงถึง 80,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะออกกฎหมายบริหารจัดการหนี้ก้อนนี้ รวมถึงภาระหนี้ที่เกิดจากการรับจำนำข้าวเปลือก รวมเป็นวงเงิน 720,000 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการภาระหนี้ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และรวมถึงสามารถนำรายได้จากการขายทรัพย์สินที่เป็นหุ้นในกิจการของรัฐบางกิจการ ที่รัฐไม่จำเป็นต้องถือไว้แล้ว มาชำระหนี้ก่อน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้