วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.เลย สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูหลวงจากนายทุน

ทหาร กอ.รมน. กรมทรัพยากรฯ ป่าไม้ สนธิกำลังทวงคืนผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พร้อมดำเนินคดีตรวจยึดคืนจากนายทุน อ.ด่านซ้าย จ.เลย...

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.58 พล.ต.เทศนฤทธิ์ กสิบุตร รองผอ.รมน. จ.เลย นายยงยุทธ ชำนาญรบ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย นายพนม พงษ์สุวรรณ ผอ.ส่วนสัตว์ป่า สำนักงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จนท.ป่าไม้ จนท.อุทยานภูหลวง กองร้อย อส.ที่ 2 จ.เลย ทพ.2107 ตชด.247 ฝ่ายปกครอง อ.ด่านซ้าย 150 นาย เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ที่ถูกบุกรุกปลูกสวนยางอายุประมาณ 5 ปี จำนวน 2 แปลง บริเวณป่าห้วยน่อง และห้วยท่าบู บ้านห้วยทอง หมู่ 3 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จำนวน 106 ไร่

โดยที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติ การทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกกลับคืนมา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปราบปรามกลุ่มบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ป่าปลูกยางพารา ซึ่งประกอบด้วย นายทุน และประชาชนที่เป็นตัวแทนของนายทุนที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเสียก่อน ในส่วนของประชาชนที่ยากจน ซึ่งบุกรุกป่าให้ จนท.ไปทำความเข้าใจกับประชาชน ให้รับทราบการดำเนินการของรัฐบาล และให้เตรียมรับสภาพหากไม่มีเอกสารสิทธิ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปลูกสวนยางอายุประมาณ 5 ปี จำนวน 2 แปลง ที่เดิมเป็นของราษฎรจำนวนหลายราย ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกินตาม มติครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.41

ต่อมาได้มีนายทุนจากภาคใต้ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว และทำการปลูกยางพารา ซึ่งมติครม. ได้วางแนวทางการตรวจพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรก่อนสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย โดยต้องปรากฏว่ามีการครอบครองต่อเนื่อง ถึงวันที่ 30 มิ.ย.41 การที่ผู้ครอบครองเดิมโอนสิทธิ หรือขายหรือยินยอมให้ผู้อื่นครอบครองทำประโยชน์ถือว่าผู้ครอบครองเดิมมีเจตนาสละการครอบครอง จึงถือว่าผู้ครอบครองคนใหม่ได้ครอบครองนับแต่มีการโอนสิทธิ์ หรือขายหรือยินยอมให้ครอบครองแต่ไม่สามารถนับเป็นการเข้าทำประโยชน์ต่อเนื่องจากผู้ครอบครองเดิม เนื่องจากที่ดินในเขตป่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่อาจโอนหรือซื้อขายได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนท.ได้เข้าทำการตรวจสอบตรวจยึดจำนวน 106 ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง.

ทหาร กอ.รมน. กรมทรัพยากรฯ ป่าไม้ สนธิกำลังทวงคืนผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พร้อมดำเนินคดีตรวจยึดคืนจากนายทุน อ.ด่านซ้าย จ.เลย... 22 ก.ค. 2558 17:28 23 ก.ค. 2558 01:27 ไทยรัฐ