วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฝากสภาสตรีฯ เป็นฟันเฟืองส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ฝากสภาสตรีฯ เป็นฟันเฟืองส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

  • Share:

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง, ชวาลี โอสถานุเคราะห์ และสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง (ที่ 3, 4 และ 2 จากซ้าย) สตรีไทยดีเด่นปี 2558 ร่วมพูดคุยถึงบทบาทสภาสตรีแห่งชาติฯ.

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “พลังสามัคคี พลังสตรี พลังแผ่นดิน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 1 ส.ค.ศกนี้ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีและพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 134 คน และรางวัลเยาวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2558 จำนวน 25 รางวัล

สำหรับผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปีนี้ มีอาทิ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์, แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, ดร.อรรชกา สีบุญเรือง, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ดร.ผุสดี ตามไท, ยุพา ล่ำซำ, ชวาลี โอสถานุเคราะห์, ชนาธิป ซ้อนขำ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย, สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง นักกิจกรรมสตรี, อลิสา พันธุศักดิ์ เป็นต้น

ในฐานะสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558 ดร.อรรชกา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก ปัจจุบันบทบาทของสตรีไทยถือว่าขยับสูงขึ้นกว่าอดีต สตรีมีบทบาทในหลายภาคส่วนมากขึ้น จะเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญไม่ด้อยไปกว่าชาย อย่างในระดับราชการสูงสุดก็มีปลัดหญิงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงในระดับสูงทุกภาคส่วนก็ยังน้อยอยู่ อนาคตก็อยากเห็นความเท่าเทียมให้มีมากขึ้น ก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องทุ่มเททำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองจนมาถึงวันนี้ได้ สำหรับการทำงานเน้นรับราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงตรง ไม่เคยแบ่งแยกหญิงชาย หากมีความสามารถก็ให้โอกาส ผู้หญิงมีความสามารถก็ยิ่งให้โอกาสมาก

ด้าน ชวาลี อุปนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ฯ กล่าวว่า ตนเกิดและเติบโตที่ต่างประเทศ ทำให้เห็นความเจริญ แต่เมื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน เห็นความแตกต่างในเมืองไทย เกิดความไม่สบายใจ คนเราควรจะแบ่งปันเท่าที่เราจะสามารถให้ได้ ตัวเองยึดถือเสมอว่าคนเราเกิดมามีประสบการณ์หรือกำไรชีวิตไม่เท่ากัน แต่สามารถทำให้เต็มที่ได้ และทำให้ดีที่สุด คือประสบการณ์สามารถนำมาส่งเสริมสังคมได้ สุดท้าย สุเพ็ญศรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้านการปกป้อง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิมากว่า 20 ปี ยังเห็นข้ออ่อนด้อยของผู้หญิงไทยบางกลุ่มที่ยังถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งตนก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านนี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม สภาสตรีฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ จะต้องเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งรวมถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ก็เป็นกลไกสำคัญที่ต้องดูแลและทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดยในร่างนี้มีการบัญญัติถึงความเสมอภาคหญิงชาย อีกทั้ง พ.ร.บ.ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีผลบังคับใช้แล้ว ก็ยังต้องมีการทำกฎหมายลูกด้วย ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สภาสตรีฯ และ สค.ต้องร่วมมือกันผลักดันในการส่งเสริมและทำความเข้าใจแม้ผู้หญิงจะมีสิทธิแต่เห็นได้ว่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และโอกาสในการเข้าถึง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้