วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัดช้ันประหยัด เพิ่มเก้าอี้ 30 ท่ี

ทุกวันนี้บริษัทสร้างเครื่องบินโดยสารกำลัง ตั้งหน้าตั้งตาพยายามยัดที่นั่งข้างในลำตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และได้มีบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ไปจดลิขสิทธิ์แบบที่นั่งของชั้นประหยัด ซึ่งจะจัดติดกันเป็นหมู่หกเหลี่ยม ทำให้ยัดเก้าอี้ชั้นประหยัดได้เพิ่มขึ้นอีก 30 ที่

บริษัทให้ชื่อเก้าอี้เครื่องบินแบบใหม่นี้ว่า เป็นแบบเอชดี 31 อ้างว่ามันจะช่วยให้ผู้โดยสารมีที่วางเท้ามากขึ้นอีกร้อยละ 15 จากช่องว่างระหว่าง เก้าอี้ เก้าอี้หมู่แบบนี้ออกแบบขึ้นสำหรับเครื่องบินที่มีทางเดินเพียงทางเดียว อย่างเช่นเครื่องบินโดยสาร แบบโบอิ้ง 737 และแอร์บัส 320

บริษัทผู้ออกแบบคุยว่า มันช่วยให้เครื่องบินสามารถใส่ที่นั่งเพิ่มเข้าไปได้อีก 30 ที่ อย่างไรก็ดีเก้าอี้หมู่แบบหกเหลี่ยมนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือจะมีเก้าอี้หนึ่งที่ที่ต้องหันหน้าไปทางหางเครื่องบิน และที่สำคัญก็คือ ยังทำให้การลุกจากเก้าอี้เดินไปยังห้องน้ำได้ลำบากอีกด้วย.

ทุกวันนี้บริษัทสร้างเครื่องบินโดยสารกำลัง ตั้งหน้าตั้งตาพยายามยัดที่นั่งข้างในลำตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และได้มีบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ไปจดลิขสิทธิ์แบบที่นั่งของชั้นประหยัด ซึ่งจะจัดติดกันเป็นหมู่หกเหลี่ยม... 22 ก.ค. 2558 15:08 22 ก.ค. 2558 15:08 ไทยรัฐ