วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งถกเจตนารมณ์ร่าง รธน.หลังขยาย 30 วัน ก่อนครบกำหนด 22 ส.ค.นี้

คณะ กมธ.ยกร่าง รธน.ยังคงประชุม ดูเจตนารมณ์ของร่าง รธน.ที่แก้ไขจนเหลือ 280 กว่ามาตรา ภายหลังมีมติขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน ก่อนครบกำหนด 22 ส.ค.นี้ คาดลงมติแล้วส่งให้ สปช.พิจารณาต่อ 

วันที่ 22 ก.ค. 58 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ รองประธานกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้พิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวานนี้ (21 ก.ค.) ผ่านไปแล้ว กว่า 50 มาตรา โดยที่ประชุมได้วางกรอบจะดูถ้อยคำในเจตนารมณ์แต่ละมาตราตลอดทั้งวัน โดยวันพรุ่งนี้ (23 ก.ค.) ช่วงเช้า จะดูบันทึกเจตนารมณ์ต่อเนื่อง และช่วงบ่าย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 6 ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการศึกษา เตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูป จะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากได้ไปหารือกับคณะกรรมาธิการปฏิรูป 18 คณะ มาแล้ว เพื่อให้คณะกรรมาธิการพิจารณาในหมวดว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ที่ยังค้างการพิจารณา ขณะที่วันที่ 24 กรกฎาคม คณะกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณา

โดย พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ กมธ.ยกร่างฯ ได้หารือว่า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปที่คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จะต้องเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. พิจารณาอีกครั้งหรือไม่ และขั้นตอนกฎหมายนี้จะต้องเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อกลั่นกรองก่อนออกมาเป็นพระราชบัญญัติด้วย ทั้งนี้ นายแพทย์ชูชัย ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปจะต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และต่อไป จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และ สนช.ก่อนเสนอต่อ สนช.

สำหรับบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ จะอยู่ในภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวด 2 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตัดเนื้อหาในหมวดปฏิรูปออกไป 15 มาตรา เหลือเพียง 4 มาตราในภาค 4 โดยจะนำเนื้อหาของการปฏิรูปไปบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปแทน

ส่วนเรื่องที่คณะกรรมาธิการยกร่างฯ ภายหลังได้มีมติขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีก 30 วัน โดยจะครบกำหนดส่งร่างรัฐธรมนูญ ร่างสุดท้ายในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ล่าสุด ที่ประชุม สปช.เมื่อช่วงดึกวานนี้ (21 ก.ค.) ได้รับทราบมติของคณะกรรมาธิการแล้ว ส่วนการเชิญ สปช. 8 กลุ่ม และคณะรัฐมนตรีที่เคยยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ เข้ารับฟังเหตุผลที่คณะกรรมาธิการได้ปรับแก้ไขร่างแรกจนออกมาเป็นร่างสุดท้าย ในวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้ โดยการเชิญ 9 กลุ่มครั้งนี้ จะไม่สามารถยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้อีก เพราะได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมาธิการไปแล้วตามกรอบเวลาของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว

ขณะเดียวกันล่าสุด คณะกรรมาธิการได้ปรับแก้ไขร่างจนเหลือ 280 กว่ามาตรา พร้อมวางกรอบการทำงานในช่วงสุดท้าย ก่อนครบกำหนดส่งร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะลงมติเพื่อเห็นชอบเป็นรายมาตราทั้งฉบับก่อนเสนอร่างต่อ สปช.

คณะ กมธ.ยกร่าง รธน.ยังคงประชุม ดูเจตนารมณ์ของร่าง รธน.ที่แก้ไขจนเหลือ 280 กว่ามาตรา ภายหลังมีมติขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน ก่อนครบกำหนด 22 ส.ค.นี้ คาดลงมติก่อนส่งให้ สปช.พิจารณาต่อ 22 ก.ค. 2558 12:46 22 ก.ค. 2558 13:23 ไทยรัฐ