วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฮิสแปนิกมีมากกว่าคนขาวในแคลิฟอร์เนีย

เทศบาล นครขอนแก่นเชิญ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “การเตรียมความพร้อมบุคลากรการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่นสู่ประชาคมอาเซียน” รับใช้พนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 650 คน ที่ห้องออร์คิดบอลรูม 1 และ 2 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น

US Census Bureau หรือสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่า ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 รัฐแคลิฟอร์เนียมีพลเมืองเชื้อสายฮิสแปนิก 15 ล้าน พลเมืองผิวขาว 14.9 ล้าน นี่หมายความว่า ประชากรเชื้อสาย ฮิสแปนิกในบางรัฐของสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากกว่าชาวผิวขาว และตอนนี้ก็มีการทำนายทายทักกันแล้วว่า ค.ศ.2060 หรือ พ.ศ. 2603 ประชากรของรัฐแคลิฟอร์เนีย จะเป็นคนอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก 48% คนอเมริกันผิวขาว 30% ที่เหลือก็เป็นคนเชื้อสายเอเชีย

ในทวีปเอเชียของเราก็มีหน่วยงานทำนายทายทักในลักษณะนี้ เหมือนกันครับ อย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราชาติหนึ่ง ผมเคย อ่านวิจัยเจอว่า ต่อไปในไม่อีกกี่สิบปีข้างหน้า ชาวจีนและเวียดนามจะมีจำนวนมากกว่าพลเมืองพื้นเมืองของประเทศเพื่อนบ้านชาตินั้น หรืออย่างที่ประเทศกัมพูชา ก็มีการทำนายทายทักกันไว้หลายสำนักเหมือนกันว่า ในอนาคต จะมีคนเชื้อสายเวียดนามมากกว่าหรือเท่ากับชาวกัมพูชา

ที่ตื่นตัวกันมากเรื่องที่ต่อไปในอนาคตลูกหลานจะถูกแย่งแผ่นดินทำมาหากินจากมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นผู้มาจากอารยธรรมที่ใหญ่กว่าก็คือ หลายประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 ปี ที่รัฐบาลจีนเข้าไปเสนอสร้างโน่นสร้างนี่ให้รัฐบาลแอฟริกัน เช่น ถนนหนทาง สนามกีฬา ทำเนียบรัฐบาล โรงพยาบาล ฯลฯ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องใช้แรงงานจีนและเมื่อ สร้างเสร็จแล้ว ก็ให้แรงงานอยู่ในประเทศนั้นได้เลย บางประเทศ โดนรัฐบาลจีนเจรจาขอให้ใช้หนี้ด้วยการให้สัญชาติแอฟริกันแก่แรงงานจีนที่เข้าไป ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี แรงงานจีนพวกนี้ ก็ขยับสถานะกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง เป็นผู้ที่จะก้าวขึ้นไปมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจแทนคนอินเดียและเลบานอน

20 ปีที่แล้ว ถ้าตระเวนแอฟริกา ท่านจะพบว่า เจ้าของห้าง สรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เกตขนาดกลางและขนาดเล็กตามเมืองต่างๆ เป็นคนอินเดีย หรือไม่ก็เลบานอน แต่เผลอแพ็บแว้บ เดียวเท่านั้นเอง ตอนนี้เริ่มมีห้างเล็กๆ อย่างนี้ของคนจีนกระจายทั่วไปในทวีปแอฟริกาแล้วครับ

ในขณะที่หลายประเทศ ผู้คนกำลังกลัวเรื่องคนเผ่าพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งการทำมาหากิน แต่ประเทศไทยของเรา ดูเหมือนบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเฉย เดี๋ยวนี้ มีสำนักทะเบียนหลายแห่งจดทะเบียนสมรสให้สตรีชาวไทยกับคนอินเดียและปากีสถานเป็นจำนวนมากต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น จ.นครปฐม ที่ อ.บางเลน เพียง 1 ปี มีคนเล่าให้ผมฟังว่ามีการจดทะเบียนสมรสที่ผิดปกติระหว่างหญิงไทยกับชาวต่างชาติ 750 คู่ หรือที่ อ.สามพราน มีการจดทะเบียนในลักษณะนี้ 250 คู่ ผมเองเห็นรายงานและตัวเลขก็ยังแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีการขุดคุ้ยข่าวประเภทนี้ออกมาให้ประชาชนทราบเพื่อที่จะได้ช่วยกันระแวดระวัง

พ.ศ. 2506 ตนกู อับดุล เราะห์มาน ชวนรัฐสิงคโปร์ รัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัก มาเข้าร่วมเป็นประเทศเดียวกัน แต่เพราะสิงคโปร์มีคนจีนมาก ตนกู อับดุล เราะห์มาน กลัวว่าสัดส่วนของชาวจีนในมาเลเซียจะมากกว่าชาวมลายูพื้นเมือง ก็จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติขับรัฐสิงคโปร์ออกจากมาเลเซีย ลีกวนยิวจึงต้องพารัฐสิงคโปร์ไปตั้งเป็นประเทศใหม่ชื่อว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ ถ้าไม่เช่นนั้น ป่านนี้มาเลเซียก็อาจจะเป็นประเทศที่มีคนมาเลเซียเชื้อสายจีนมากกว่าคนเชื้อสายมลายูพื้นเมืองก็ได้

โลกเราแคบลงไปเรื่อยๆ เรื่องที่จะไปกั้นขวางกางห้ามไม่ให้คนชาติอื่นมาอยู่ในชาติบ้านเมืองของเรานั้น เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ คนที่มาจากเผ่าพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งกว่าย่อมชนะ วิธีการแก้ไขก็คือ การต้องเร่งพัฒนาผู้คนเผ่าพันธุ์ของตนให้ทำมาหากินสู้กับผู้มาใหม่ที่เข้มแข็งกว่าให้ได้ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
songlok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

22 ก.ค. 2558 09:24 22 ก.ค. 2558 09:24 ไทยรัฐ