วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปินส์ใช้ ก.ม.ค้ายุติธรรมรับเออีซี

(ภาพ: REUTERS)

เมื่อ 21 ก.ค. ประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน ที่ 3 แห่งฟิลิปปินส์ ลงนามบังคับใช้กฎหมายการค้าที่เสรีและยุติธรรมฉบับสำคัญ ที่เรียกว่า “กฎหมายการแข่งขันแห่งฟิลิปปินส์” หลังการผลักดันในรัฐสภามาถึง 20 ปี มีเป้าหมายควบคุมบริษัทใหญ่ๆ และบริษัทข้ามชาติ ที่รวมหัวกันผูกขาดธุรกิจ กำหนดราคา และใช้วิธีต่อต้านการแข่งขันอื่นๆ ซึ่งทำให้ธุรกิจจุลภาค ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเสียเปรียบ ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมายาวนาน

อาคีโนกล่าวว่า ในที่สุดธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะสามารถแข่งขันกันได้ ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด แทนที่จะตกลงกันใต้โต๊ะและใช้เส้นสายทางการเมือง กฎหมายนี้จะส่งเสริมการแข่งขันในตลาด ทุกคนจะได้ประโยชน์และเป็นผู้ชนะ รองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้

ด้านนายกรัฐมนตรีโทนี แอ็บบอตต์ แห่งออสเตรเลีย ประกาศจะเริ่มใช้กฎหมายให้ติดฉลากระบุชื่อประเทศที่ส่งอาหารเข้าออสเตรเลียในปี 2559 โดยฉลากผลิตภัณฑ์อาหารต้องระบุว่า ผลิต ปลูก หรือบรรจุหีบห่อที่ใด กฎหมายนี้ได้รับแรงส่งหลังเกิดไวรัสตับอักเสบระบาด และมีการกล่าวโทษว่ามีสาเหตุจากผลเบอร์รี่นำเข้าจากจีน อนึ่ง ออสเตรเลียและจีนยังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยสุขภาพปศุสัตว์ ปูทางให้ออสเตรเลียส่งออกปศุสัตว์เข้าสู่จีนปีละนับล้านตัว มูลค่ากว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ลงนามบังคับใช้กฎหมายการค้าที่เสรีและยุติธรรมฉบับสำคัญ เพื่อควบคุมบริษัทใหญ่ๆ และบริษัทข้ามชาติ ที่รวมหัวกันผูกขาดธุรกิจ กำหนดราคา และใช้วิธีต่อต้านการแข่งขันอื่นๆ... 22 ก.ค. 2558 02:19 22 ก.ค. 2558 03:36 ไทยรัฐ