วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดช่องโหว่กองทุนพัฒนาดิจิทัล ตีกรอบวงเงินก่อนถูกเสือหิวล้วง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อกฎหมายและแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ที่ประชุม ครม. และนายกรัฐมนตรีได้ท้วงติงไปก่อนหน้านี้ ในประเด็นการตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่มีเงินในกองทุนจำนวนมากก่อนหน้านี้ นำเงินไปใช้แบบไม่มีมาตรการ หรือหลักเกณฑ์ชัดเจนส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ และยังให้อำนาจคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาว่าจะเก็บเงินไว้ในกองทุนเท่าใด และจะส่งเข้าคลังแค่ไหน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ไขร่างกฎหมายกลับมาใหม่ โดยให้ความเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจจะเกิดความไม่เหมาะสมได้ และอาจเกิดการแทรกแซงของภาคการเมือง จึงให้กำหนดตายตัวไว้ว่า ให้กองทุนมีวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ส่วนที่เกินจากนั้นให้ส่งไปที่กระทรวงการคลัง รวมทั้ง ได้ปรับแก้ไขกรณีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นข้าราชการภายใต้การบังคับตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา อยู่แล้ว จึงไม่ต้องกำหนดอะไรเพิ่มเติม.

ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่มีเงินในกองทุนจำนวนมากก่อนหน้านี้ นำเงินไปใช้แบบไม่มีมาตรการ หรือหลักเกณฑ์ชัดเจนส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ และยังให้อำนาจคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาว่า 22 ก.ค. 2558 02:00 22 ก.ค. 2558 02:02 ไทยรัฐ