วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ค่าโทร.-เน็ตไทยถูกมาก

ค่าโทร.-เน็ตไทยถูกมาก

  • Share:

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้สำรวจอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงิน (พรีเพด) ของผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ 1 ถึง 4 ของแต่ละประเทศในอาเซียนประจำไตรมาส 2 ของปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราค่าบริการถูกเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศบรูไนและสิงคโปร์ เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนของประชากร โดยมีอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากโปรโมชั่นที่เข้าถึงง่ายที่สุดเท่ากับ 55 สตางค์ (สต.) ต่อนาที

ขณะที่ประเทศกัมพูชาแพงที่สุด คิดค่าโทร.นาทีละ 2.32 บาท โดยประเทศสิงคโปร์มีค่าบริการโดยเฉลี่ยถูกที่สุด เท่ากับ 0.0021% ของรายได้ต่อเดือนของประชากร รองลงมาได้แก่บรูไน 0.0022% ของรายได้ต่อเดือน ไทย 0.0036% ของรายได้ต่อเดือน มาเลเซีย 0.0043% อินโดนีเซีย 0.0227% เมียนมา 0.0328% เวียดนาม 0.0364% ฟิลิปปินส์ 0.0559% ลาว 0.0656% ตามลำดับ และประเทศกัมพูชาแพงที่สุด 0.0823% ของรายได้ต่อเดือน ขณะที่อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือในกลุ่มอาเซียนนั้น พบว่าประเทศบรูไนมีค่าบริการถูกที่สุด 0.0002% ของรายได้ต่อเดือนของประชากร ตามด้วยสิงคโปร์ 0.0003% อินโดนีเซีย 0.0006% ไทย 0.0009% ของรายได้ต่อเดือน มาเลเซีย 0.0012% ลาว 0.0013% เวียดนาม 0.0021% ฟิลิปปินส์ 0.0025% กัมพูชา 0.0027% และเมียนมาแพงที่สุด 0.0034% ของรายได้ต่อเดือน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้