วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดทางจักรยาน 1,500 ล้าน เส้นทางธรรมศาสตร์-ชัยนาทหนุนเที่ยว 5 จังหวัด

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ร่วมกับกระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับนโยบายรัฐบาลสร้างทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 จากศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี-เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระยะทางรวม 182.2 กิโลเมตร มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในปี 59 แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปลายปี 60

ทั้งนี้ เส้นทางจักรยานที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการนำจักรยานมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ตลอดจนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างในโครงการนั้น ในเบื้องต้นมีแผนในการสำรวจและออกแบบการสร้างทางรถจักรยานในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 121.2 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 36 เดือน ก่อสร้างโดยใช้ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ ซึ่งจะใช้งบกลาง ส่วนที่เหลือเป็นถนนในความดูแลของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

โดยในส่วนของช่องทางจักรยานนั้น จะมีการแยกช่องระหว่างทางจักรยานกับถนนอย่างชัดเจน โดยมีการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสร้างจุดพักรถขนาดเล็กทุกๆ 5-10 กิโลเมตร และจุดพักรถขนาดใหญ่ทุกๆ 15-20 กิโลเมตร รวมทั้งจะมีการติดตั้งป้ายทุกๆ 5 กิโลเมตร เพื่อให้นักปั่นทราบถึงปริมาณแคลอรีในอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ นอกจากนั้น ในเดือน ส.ค.58 นี้ กรมทางหลวงชนบทจะมีการหารือกับกรมชลประทาน ถึงแนวทางในการย้ายแนวถนนและลดระดับถนน ที่อยู่บริเวณริมคลองชลประทานบางส่วนที่มีปัญหาทรุดตัวมาปรับเป็นเลนจักรยานเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการนำร่องจะเริ่มที่ คลอง 13-14 (เลียบคลองระพีพัฒน์).

จากศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี-เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระยะทางรวม 182.2 กิโลเมตร มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในปี 59 แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปลายปี 60 22 ก.ค. 2558 02:00 22 ก.ค. 2558 02:01 ไทยรัฐ


advertisement