วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐผ่อนปรนส่วนราชการดูงาน เที่ยวเพื่อนบ้านเช้า-เย็นกลับ

รัฐผ่อนปรนส่วนราชการดูงาน เที่ยวเพื่อนบ้านเช้า-เย็นกลับ

  • Share:

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ส่วนราชการสามารถเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา หรืออบรมในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยและมีเหตุผลที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นได้ และมีเงื่อนไขด้วยว่า จะต้องข้ามกลับมาพัก โรงแรมในประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทยให้ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งการส่งเสริมครั้งนี้ ถือเป็นการผ่อนปรนมติ ครม.เดิม ที่กำหนดให้ส่วนราชการงดไปดูงานในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐที่ต้องสูญเสียไปเป็นประจำทุกปี

“การเปิดให้ส่วนราชการสามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านได้นั้น จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในบริเวณพื้นที่ชายแดนได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังไม่ได้ทิ้งผู้ประกอบการไทย โดยกำหนดให้ต้องข้ามฝั่งมาพักโรงแรมในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง การดูงานประเทศเพื่อนบ้านนี้ ในขั้นแรกจะกำหนดเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยเท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไปยังไม่ได้ส่งเสริม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.ก่อนหน้านี้ มีมติให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) งดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ 2558 ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือหลักสูตรการศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว หากมีความจำเป็นให้ขออนุมัติรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้หากหน่วยงานเห็นว่า มีความจำเป็นต้องศึกษาดูงานก็ให้เปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อประหยัดงบประมาณ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้