วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจยอดสมาชิก ช.พ.ค.เบี้ยวชำระหนี้

หาข้อมูล สกสค.จังหวัด-ธนาคารละเลยหน้าที่ หวังสร้างวินัยการเงินผู้กู้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า สำนักงาน สกสค.มีแนวคิดที่จะทำหนังสือถึงสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ และธนาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.) เพื่อให้ตรวจสอบว่าขณะนี้มีสมาชิกที่กู้เงินในโครงการดังกล่าวและผิดนัดชำระ หนี้ในแต่ละงวดมีจำนวนกี่รายและธนาคารได้มีการดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้หรือไม่ เช่น แจ้งให้สมาชิกผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ได้มาชำระหนี้หรือไม่ และในระหว่างที่สำนักงาน สกสค.นำเงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการ สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไปชำระหนี้ให้ธนาคารตามข้อตกลงในกรณีที่มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกัน 3 เดือนแล้วธนาคารได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลมาจะได้ทำการประมวลผลเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาสมาชิก ช.พ.ค.ที่ผิดนัดชำระหนี้ต่อไป

“ต้องยอมรับว่ามีสมาชิก ช.พ.ค.ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเข้าใจผิดคิดว่าถึงไม่ชำระหนี้ตามกำหนดยังไงสำนักงาน สกสค.ก็ต้องนำเงินจากกองทุนฯไปใช้หนี้ให้แทน ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใจผิด เพราะถึงอย่างไรธนาคารก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ การที่สำนักงาน สกสค.เตรียมที่จะให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดสำรวจข้อมูลสมาชิกผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ก็จะทำให้ทราบตัวเลขที่แน่ชัด และจะได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาหลังจากมีผู้ผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นแล้ว สำนักงาน สกสค.จังหวัด และทางธนาคารได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ หากไม่ดำเนินการก็ต้องถือว่าละเลยและบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งสำนักงาน สกสค.ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าจะดำเนินการกับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างไรได้บ้าง เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.มีวินัยทางการเงิน” ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าว.

เพื่อให้ตรวจสอบว่าขณะนี้มีสมาชิกที่กู้เงินในโครงการดังกล่าวและผิดนัดชำระ หนี้ในแต่ละงวดมีจำนวนกี่รายและธนาคารได้มีการดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้หรือไม่ เช่น แจ้งให้สมาชิกผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ได้มาชำระหนี้หรือไม่ 22 ก.ค. 2558 00:53 22 ก.ค. 2558 00:54 ไทยรัฐ