วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศน.จัดเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาทั่วไทย

ศน.จัดเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาทั่วไทย

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ว่า กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคณะสงฆ์ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.นี้และตลอดพรรษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยรณรงค์ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หล่อเทียน เวียนเทียน ลดละอบายมุขตลอดพรรษา รักษาศีล 5 สำหรับกิจกรรมพิเศษของปีนี้จะมีการจัดโครงการไหว้พระวัดริมคลองยลเสน่ห์วิถีชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางคลองบางกอกน้อย 10 วัด และคลองมหาสวัสดิ์ 9 วัด อาทิ วัดชัยพฤกษมาลา วัดโตนดมหาสวัสดิ์ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ วัดศรีประวัติ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดสุวรรณาราม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม และวัดงิ้วราย

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดี ศน.กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่ส่วนกลางจัดที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในวันที่ 22 ก.ค. และที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วันที่ 30 ก.ค. มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 9 ต้น ไปถวายยังพระอารามหลวง 9 วัด อาทิ วัดสระเกศ วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดบวรนิเวศ วัดพระเชตุพนรวมถึงวัดในเขตปกครองกรุงเทพฯอีก 37 วัด กิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ อาทิ วัดปทุมวนาราม วัดไตรมิตรฯ เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้