วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ไทยรัฐ" ชวนประกวดวิทยานิพนธ์

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐจะจัดประกวดวิทยานิพนธ์ รางวัล “กำพล วัชรพล” ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกำพล วัชรพล อดีต ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับผู้ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินเป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 1 ก.ย.2557-31 ส.ค.2558 และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-15 ก.ย.นี้ ที่มูลนิธิไทยรัฐ เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2127-1064 หรือ 0-2272-1030 ต่อ 1186-1188 หรือดาวน์โหลดที่ http:/www.thairath-found.or.th


โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับผู้ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินเป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศ 22 ก.ค. 2558 00:53 22 ก.ค. 2558 00:54 ไทยรัฐ