วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานอุดมศึกษา

เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานอุดมศึกษา

  • Share:

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ...มีผลให้ทั้งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2558 รวม 10 เดือน ใช้งบประมาณ 809,624,435 บาท จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 68,707 คน ทั้งนี้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2557

รมว.ศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า พนักงานที่จะได้ปรับค่าตอบแทน 4% สายวิชาการ ม.รัฐมี 9,189 คน งบประมาณ 125,021,813 บาท ม.ในกำกับรัฐ 10,521 คน งบประมาณ 169,424,779 บาท ม.ราชภัฏ 8,953 คน งบประมาณ 99,637,345 บาท ม.เทคโนโลยีราชมงคล 2,836 คน งบประมาณ 30,679,805 บาท สายสนับสนุน ม.รัฐ 11,162 คน งบประมาณ 104,135,883 บาท ม.ในกำกับรัฐ 18,210 คน งบประมาณ 217,969,060 บาท ม.ราชภัฏ 5,550 คน งบประมาณ 44,185,018 บาท และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 2,286 คน งบประมาณ 18,570,732 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้