วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จัดทำแผนแม่บทสภาพอากาศ เผยกรุงเทพฯอ่วมควันพิษน้ำเสียล้น

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.58 ที่หอศิลปฯ แยกปทุมวัน นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวหลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ว่า แผนแม่บทดังกล่าวได้ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 ประกอบด้วยแผนรับมือภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศใน 5 ด้าน คือ

1.ด้านการขนส่ง 2.ด้านพลังงาน 3.ด้านขยะและการบำบัดน้ำเสีย 4.ด้านการวางผังเมืองสีเขียว 5.ด้านแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพฯมีรถยนต์กว่า 8.5 ล้านคัน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 42 ล้านตันต่อปี มีน้ำเสีย 4 ล้าน ลบ.ม/วัน แต่ กทม.สามารถนำน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดได้เพียง 20% ส่งผลต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในปี 2558 ที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 30 ปี.

แผนแม่บทดังกล่าวได้ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 ประกอบด้วยแผนรับมือภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศใน 5 ด้าน คือ 1.ด้านการขนส่ง 2.ด้านพลังงาน 3.ด้านขยะและการบำบัดน้ำเสีย 4.ด้านการวางผัง 22 ก.ค. 2558 00:24 22 ก.ค. 2558 00:25 ไทยรัฐ